Pro děti: Řešíme společnou výzvu

Chcete podpořit vnitřní motivaci dětí a jejich schopnost samostatně překonávat výzvy? Zajímá vás participace dětí a chcete si její principy osvojit v praxi a zároveň atraktivně pro děti?

Zapojte svou třídu do programu Řešíme společnou výzvu. Od září máme prostor pro nové třídy a připravujeme také nový výcvik pro učitele, kteří programem prošli nebo budou v násl. školním roce procházet, ale také pro všechny, kteří s dětmi pracují a mají zájem hluboce poznat principy participace, poznávat je nejen teoreticky, ale také v praktické zkušenosti.

Od března 2021 se projektu Řešíme společnou výzvu zúčastnilo 39 tříd, které se rozhodly zlepšovat vztahy ve třídě, pečovat o prostředí školy, zapojily se do širšího dění v obci nebo ve městě. Děti se učily vzájemné spolupráci, organizovaly společné akce, dokázaly řešit konflikty, nebo třeba vytvořily finanční plán pro svůj projekt a sháněly na něj finance.

Program je vhodný pro třídy základních i středních škol. Za školu se může do programu přihlásit více učitelů. 

Žáci v programu:

 • posilují svoji aktivitu a motivaci ve vzdělávání
 • získávají schopnost převzít zodpovědnost za své učení
 • učí se plánovat, stanovit si jasný cíl a hledat cestu, jak ho dosáhnout
 • spolupracují a usilují o zapojení všech žáků ve třídě
Učitel*ka v programu:
 • získá inspiraci, metody a nástroje, které si může rovnou vyzkoušet ve své pedagogické praxi
 • pozná kolegy z regionu, se kterými může sdílet, co právě řeší ve své třídě
 • uvidí na děti z jiného úhlu a posílení vzájemných vztahů
Formy podpory, které nabízíme v rámci Řešíme společnou výzvu:
 • individuální podpora – konzultace – přítel na telefonu a online 
 • 5 workshopů v průběhu školního roku a sdílení s pedagogy
 • metodika – praktický tištěný nástroj pro pedagogy
 • setkávání dětí – veřejná prezentace
 • finance 6000 Kč – částka na třídu (podpora při hledání dalších finančních zdrojů na konkrétní projekty ve spolupráci s naší dotační kanceláří)

Na metodiku projektu „Řešíme společnou výzvu“ se můžete podívat zde.

Praktické informace:

 • Program pro 13 dalších zapojených tříd zapojených ve školním roce 2023/24 skončil v květnu 2024
 • Od 15. května se další zájemci mohou hlásit Kláře Kolmanové pro účast ve školním roce 2024/2025 nebo se zájmem o zapojení do výcviku.
 • Program bude i v tomto školním roce otevřen zdarma díky finančnímu pokrytí Nadačním fondem Eduzměna a to pro školy primárně z Kutnohorska. V případě nenaplněné kapacity též ze sousedních regionů Čáslavska a Kolínska.
Pokud máte zájem o zapojení do projektu nebo máte další dotazy, kontaktujte koordinátorku projektu Řešíme společnou výzvu za Eduzměnu, Kláru Kolmanovou:

Více o programu Řešíme společnou výzvu:

1) V ZŠ Malešov si po projití programem udělali stejný pro celou školu a všechny třídy

Poté, co prošly na ZŠ Malešov programem Řešíme společnou výzvu dvě třídy, napadlo ředitelku školy Lenku Kolmanovou spolu s učitelkou Terezou Karlovou, že by bylo skvělé, kdyby celoroční prací na nějakém společném tématu mohly projít všechny děti ze školy. „My jsme se zapojili vloni s ,mými‘ deváťáky, naučilo mě to dát dětem víc důvěry k samostatné práci a třídě to pomohlo stmelit se,“ vysvětluje Karlová.

2) Videa z programu
3) Fotky

Program navazuje na metodiku rozvíjenou naším obsahovým partnerem – Společností pro kreativitu ve vzdělávání.