Řešení výzev dětí – co si děti přejí, když mohou?

Řešení společných výzev vyvrcholilo

V úterý 15. června v kutnohorském GASK vyvrcholil program Řešíme společnou výzvu. Za podpory Eduzměny zde proběhlo dalších šest prezentací jednotlivých tříd, v nichž si žáci mohli zkusit, jaké to je, vymyslet vlastní projekt a řídit ho. A do jakých akcí se školáci pustili?

Parta prvňáků až třeťáků z ZŠ Ratolest v Ratajích nad Sázavou na začátku přemýšlela, jak oživit školní zahradu. Mezi nápady jako „postavit bunkr“ nebo „bludiště“ si děti nakonec odhlasovaly stavbu venkovní peci na chleba. Nejprve vyrazili na exkurzi obhlédnout pec v ekocentru ve Vlašimi, pak jednotlivě kreslili její možnou vizuální podobu. Následovalo plánování technické stránky věci a na tabuli se objevily pojmy jako „ztracené bednění“ či „beton“. Pak děti zkoumaly kvalitu hlíny v okolí školy, zda by z ní byla dobrá na pec. Samotná pec začne vznikat během léta. A kdo ji o prázdninách postaví? „No přece my,“ oznámili sálu plnému diváků školáci.

Třeťáci z Uhlířských Janovic začali společným kruhem, ve kterém rozmýšleli, co je ve škole baví a nebaví. Výsledek? Chtějí se učit venku. „Venku je to strašně krásný. Mám ráda přírodu, ráda v ní jsem,“ vysvětlila jedna z třeťaček. Následovala série aktivit: třída vyrazila do ekocentra do Vlašimi, kde si mj. prohlédli různá zvířata. „Nejvíc nás pobavil mýval, byl líný a vystrašený. A vydra, která se parádně předváděla.“ Následovala výroba ptačích hnízd a pokusy s barvami či open air keramická dílna, při které například dotvářeli hlínou stromy do podoby strašidel. Dále dělali „piáno“ z lahví či malovali na březová kolečka. Venku proběhla i hodina matematiky. Některé hodiny si připravovali i sami. „Být na chvíli v roli učitele bylo super, bylo hezké vidět, že se to ostatním líbilo,“ chválila si to jedna z prezentujících. A zda venkovní výuka pokračuje? “Určitě,“ potvrdili školáci. Spokojenost s programem Řešíme společnou výzvu potvrdila i učitelka Lenka Kratochvílová, která jím třeťáky provedla. „Měli jsme zkraje smůlu na počasí, třeba s keramickou hlínou jsme pracovali v dešti, ale to k tomu patří a podařilo se nám to překonat,“ řekla. A zda to pro ni bylo jako pedagoga obtížné? „Děti byly hodně samostatné a vnášely plno svých nápadů, takže až tak ne.“ 

Čtvrťáci ze stejné školy se rozhodli využít finanční podporu Eduzměny k Společné výpravě a dobrodružství, jak svůj projekt nazvali. Ze společného brainstormingu, co by na škole rádi změnili, v jejich případě vzešel společný výlet do Vodního domu v Hulicích po kterém zašli na bowling, zdolali svůj strach ve strašidelné bojovce a nakonec přespali ve škole. Na závěr výlet využili i v hodině češtiny, kdy z fotek z výletu tvořili komiks. K akci patřily i nepříjemné zážitky: „Nejtěžší bylo vzdát se svého nápadu a přijmout návrh spolužáků,“ přiznala jedna z čtvrťaček.

Naplánovat si „svůj den“ se rozhodli i uhlířskojanovičtí deváťáci. „Nápadů bylo hodně a bylo těžké se domluvit,“ shodla se v prezentaci 9. A. „Pomohlo nám podívat se na ten nápad realisticky a vybrat ten, který stihneme a finančně zvládneme uskutečnit.“ Nápad jít společně na Spartu tak nakonec zavrhli, strávili spolu ale pěkný den plný deskových her a společného vaření. 9. B. dala víc přednost sportu a uspořádali celodenní turnaj. Tým se rozdělil na menší týmy jako „komunikace s vedením školy a učiteli“, „finance“, „fotograf“, „kuchyňka“ nebo „motokáry“. Ty mezi a sebou musely spolupracovat. Ve finále se projeli na školních motokárách, vytvořili seznam doporučených knih pro ostatní žáky ve škole a tréning neobvyklého sportu teqballu. Jádro dne pak tvořilo sportovní klání. 

Když o tom, co by chtěli na své škole zlepšit, deváťáci ze ZŠ Suchdol, padla volba na pořízení uzamykatelných skříněk. Po poradě s vedením školy či starostkou Suchdola brainstormovali, jak celý projekt realizovat. Nakonec se žáci rozhodli zkusit zajistit financování přes crowdfundingovou platformu Donio. Pro tento účel vytvořili i vtipné video se zlodějem plížícím se do neuzamčené školní šatny. Následovala tvorba plakátů, jimiž chtěli sbírku podpořit přímo v Suchdole. Dále deváťáci přemýšleli, jak projekt propojit s jejich budoucím povolání, a tak například Kamil, který chce být kovářem, měl vytvořit kasičku na finanční příspěvky. Následovala schůzka se zástupcem firmy, která skříňky do škol a firem vyrábí. Celý projekt bohužel ztroskotal, když třída zkusila na Doniu sbírku založit – a žáci nesplnili minimální požadovaný věk. Přesto je prý práce na projektu bavila. „Bavilo mě zařizovat kolem projektu různé věci, byla to změna,“ řekla jedna z deváťaček. „Jsem ale zklamaná, že škola pak nějaké skříňky pořídila, pro část nových žáků. Ale pro nás vlastně ne a už bez spolupráce s námi,“ dodala.

Celkem se do programu Řešíme společnou výzvu zapojilo už 301 dětí a je možné hlásit se do dalšího ročníku. Více informací najdete zde.

O první části letošních závěrečných prezentací jsme informovali zde:

Projektový management v praxi? Zvládnou ho už i třeťáci

Chcete se se svojí třídou také zapojit do programu Řešíme společnou výzvu?

Zapojené třídě Eduzměna dodá lektora, který třídu i jejího učitele provede celým projektem pomocí tzv. designového myšlení: Děti si samy vymyslí, čeho chtějí svým projektem dosáhnout, projdou fázemi plánování, nastavením rozpočtu, postupnými kroky, úspěchy i neúspěchy a možná se jim podaří dotáhnout svůj cíl až do konce.

Program je otevřený pro další třídy. Více informací zde.

Články o projektech dětí v programu Řešíme společnou výzvu: