Výcvik dětské participace pro učitele

Výcvik v metodách, které zvyšují a zefektivňují participaci dětí

Na podzim 2024 otevíráme výcvik v dětské participaci pro učitele a další pracovníky s dětmi a mládeží (neformální vzdělávání apod.). Chceme vám v něm zpřístupnit to nejlepší z čtyřleté praxe zapojování dětí ve školách na Kutnohorsku a jako váš pevný základ – extrakt z teoretických zdrojů, podstatný pro vaše porozumění participaci dětí. 

Výcvikem získáte schopnost podporovat děti v jejich aktivitě, stavět na jejich vnitřní motivaci, zodpovědnosti podporovat je jako aktivní spolutvůrce svého učení, své školy a své komunity.

Zkušení pedagogové nám o našem programu Řešíme společnou výzvu, který na metodách participace stojí, řekli, že nové formy spolupráce s dětmi je zachránily před vyhořením, pomohly jim najít “novou jiskru” a chuť do práce. Když se s dětmi naučili efektivnější spolupráci, už třída leccos dosáhla leccos sama a oni se mohli stát více pozorovateli toho procesu. Pokud vás láká zkusit cestu k samostatnějšímu kolektivu, rádi vás jí budeme provádět.

O čem výcvik bude?

Smyslem vycviku je osvojit si, co nejkomplexněji téma participace:

 • Jak s participací začít, jak ji rozvíjet. 
 • Jak pracovat s překážkami a těžkostmi při zavádění participace.
 • Jak na to, aby participace nebyla jenom formální.
 • Jak na to, aby se děti opravdu měli možnost spolurozhodovat a byly aktivními partnery.

Cílem výcviku je vás také podpořit v tom, abyste mohli nést sdílet a předávat principy funkční participace ve vaší komunitě, organizaci,  škole. Proto je součástí výcviku také vzdělávání v tom, jak pracovat s týmem, kolegy a kulturou školy a jak vzdělávat další lidi v tématu participace.

Pro koho je určen:
 • pro všechny kdo pracují se skupinami, dětmi a mládeží (pro vyučující a vedení škol MŠ, ZŠ, SŠ, pro lektory*ky ve vzdělávání, pro vedoucí skupin a kolektiv)
 • pro ty, kdo chtějí inspirovat další lidi v oboru a dál vzdělávat v oblasti participace
 
Co si z výcviku odnesete?
 • získáte inspiraci, metody a nástroje, které vám pomohou ve vaší  pedagogické praxi
 • získáte nástroje pro posílení vzájemných vztahů ve třídě
 • prohloubíte své znalosti  v oblasti participace dětí ve škole, práce s vnitřní motivací, vlastní odpovědností a skupinovou dynamikou
 • metody pro práci s dětmi (vč. tištěné metodiky) rozvíjející participaci
 • metody pro vzdělávání dospělých v oblasti participace
 • schopnost nastavit podmínky pro zapojení dětí smysluplně
 • prohloubení orientaci ve skupinové dynamice
 • použití metod reflexe, sebehodnocení a zpětné vazby k prohloubení participace dětí
 • metody práce s participací v náročných kolektivech
 • metody pro podporu vnitřní motivace a odpovědnosti dětí
 • metody projektového způsobu učení
 
Jak bude výcvik probíhat?

Celkem 114 hodin interaktivního vzdělávání, sebezkušenosti a supervize rozložených během školního roku 2024/25.

I. 78 hodin vzdělávací modul

 • participace v učení
 • styly vedení
 • práce s reflexí a zpětnou vazbou a sebehodnocením
 • techniky facilitace, práce se skupinou
 • jak učit dovednostem potřebným k participaci
 • vnitřní motivace
 • designový proces
 • participace ve výchově

II. 36 sebezkušenostní modul

 • práce s dynamikou skupinou
 • práce s náročnými tématy spojenými s participací: autorita, odpor skupiny, kontrola a moc ve skupině, selhání a neúspěch
 
Kdo výcvik povede:

Klára Kolmanová, Matyáš Grimmich, Iva Stuchlíková, Vít Jezbera a další

Jak se zapojit do výcviku:

Potvrďte prosím váš zájem na email Kláře Kolmanové na klara.kolmanova@cpv-kh.cz, nebo se na ní obraťte s případnými dotazy a vaše zařazení do výcviku Vám potvrdíme.

V případě zájmu nebo dotazů se ozvěte e-mailem Kláře Kolmanové na klara.kolmanova@cpv-kh.cz.

Pustit otěže může být pro učitele úleva, participace jim to umožní

Rozhovor s Matyášem Grimmichem.
foto: ZŠ Malešov