Jaké mají vysvědčení v zahraničí?

Dnes děti dostávaly vysvědčení. V Česku jsme zvyklí na něm hledat jedničky, v zahraničí je ale závěrečné hodnocení často nastavené jinak. Někde bodují na škále od nuly do 100, jinde pokroky žáků zobrazují na „schůdcích úspěchu“. Kromě známky v cizině žáci často dostávají slovní hodnocení a někde se mohou hodnotit i sami. Podívejte se s námi na ukázky vysvědčení z Kanady, Jordánska, Německa, Belgie a Slovenska, která se nám podařilo shromáždit.

Saské vysvědčení z první třídy obsahuje osobní slovní hodnocení bez známek, v následujících ročnících jde o kombinaci slovního hodnocení a známek.  Zvlášť je klasifikováno chování, píle, schopnost spolupracovat a smysl pro pořádek a dále pak jednotlivé předměty.

Slovenské vysvědčení je z logických důvodů velice podobné tomu klasickému českému. Výchovy ale známku nemají – je pouze uvedeno, že žák „aktivně absolvoval“. 

Z Belgie se nám podařilo sehnat dvě varianty vysvědčení. V prvním případě jde o třístránkový bulletin s bodováním na stupnici 1 až 10. U některých předmětů (např. u výtvarné výchovy) je pouze hodnocení „TB“ (trés bien = velmi dobrý). K tomu učitel píše jednoduché slovní hodnocení a na třetím listu je informace o chování.

Vysvědčení z dvojjazyčné třídy je alternativnější: velmi podrobné, desetistránkové a dovednosti se hodnotí pomocí schůdků. Doprovází ho velice konkrétní slovní hodnocení učitele a autoevaluace, kdy si žák sám sobě dává smajlíky, tedy samostatně uvažuje v čem je dobrý a kde si myslí, že má přidat.

V Jordánsku hodnotí jednotlivé předměty na škále 1 až 100 a následně se uvádí průměr.

V případě kanadského vysvědčení jde opět o kombinaci bodového hodnocení (1-100) a zároveň osobního slovního.

Co si o tom myslíte? Zaujalo vás něco? Jak jste spokojeni s formátem vysvědčení u nás? Napište nám do komentáře na facebooku