Podpora komunitní role školy

Podporujeme rodiče, děti, učitele, vedení škol i zřizovatele pro rozvoj komunity kolem školy.

Jde o víceúčelovou podporu, kterou mohou využívat členové komunity za účelem uskutečňování sociální, vzdělávací, kulturní a rekreační aktivity a tím zlepšovat sociální situaci jednotlivců, skupin a  komunity jako celku.

Oblasti komunitních aktivit jsou:
  • Sociální podpora – pomoc s řešením náročné životní situace členů komunity. Společné hledání řešení a zdrojů zevnitř komunity, případné napojení na další organizace a služby.
  • Kulturní/multikulturní aktivity – aktivity organizované členy komunity (divadlo, výstavy, filmové kluby, podpora kulturní identity a podobně).
  • Výchovně/vzdělávací aktivity – besedy na různá témata, komunitní knihovny/kavárny, společné učení, doučování, motivační semináře, rozvoj učící se komunity. 
  • Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ – řešení místních problémů, podpora místních lídrů/autorit z řad členů komunity, podpora udržitelnosti komunity, podpora při zřizování neformálních i oficiálních spolků.
  • Environmentální aktivity – zvelebování životního prostředí, společná kultivace veřejných ploch, komunitní (školní) zahrada, komunitní (školní) dílna.
  • Zapojování cílové skupiny do dobrovolnické činnosti – péče potřebným spoluobčanům na bázi sousedské/generační výpomoci, mezigenerační setkávání, soužití a spolupráce, dobrovolnické komunitní kluby, sousedský jarmark, komunitní kavárna/jídelna/spižírna, bazar, sociální šatník.

Aktivity jsou realizovány samotnou komunitou za pomoci komunitního pracovníka, který pomáhá dosahovat cílů stanovených komunitou.

Program komunitního centra bude pravidelně aktualizován a vyvěšen na těchto stránkách. Na akcích jsou vítáni všichni obyvatelé obce a blízkého okolí.

Spolufinancováno z projektu „Podpora komunitní sociální práce a neformální sociální péče na území MAS Lípa pro venkov, z.s., reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000070.“  

Pro více informací o komunitní roli školy kontaktujte: