Workshopy formativní přístup ve vzdělávání

Nabídka pro učitele z Kutnohorska – tematické workshopy zaměřené na zavádění formativního přístupu ve vzdělávání dětí

Formativní přístup je soubor metod, které mohou v praxi výrazně proměnit to, jak se ve školách cítí jak pedagogové, tak žáci. Věříme, že nesou silné nástroje a i když se rozhodnete vyzkoušet jen některé z nich, můžete svou výuku oživit pro vás všechny.

O workshopech:
 • pomohou hledat odpovědi na otázky, které si klademe při práci ve třídě,
 • nabídnou prostor pro vzájemné sdílení zkušeností s kolegy z jiných škol, 
 • umožní diskuzi s odborníky z praxe.

 

Nabídka pro ZŠ i MŠ

Poskytování zpětné vazby a popisný jazyk
 •  Máme jistotu, že zpětná vazba, kterou zvládneme poskytnout, je popisná, nikoliv hodnotící? 
 • Dokážeme zpětnou vazbou posouvat žákovo přemýšlení?

Termín: 31. 1. 2023 od 13 do 17 hodin, lektorka: Mgr. Kateřina Adami

Nabídka pro MŠ

Jak vytvářet (a pracovat) s pravidly (dohodami/úmluvami) ve třídě spolu s dětmi v MŠ
 • Proč zapojovat děti do tvorby pravidel? 
 • Jaké postupy uplatnit, aby se do tvorby pravidel zapojili všichni? 
 • Jak s vytvořenými pravidly dále pracovat a efektivně je využívat k podpoře dobrého klimatu třídy?

Termín: 2. 2. 2023 od 13 do 17 hodin, lektorka: Mgr. Věra Váňová Krejčová

Konzultace nad pokroky dítěte v MŠ
 • Jak informovat rodiče o pokrocích dítěte? 
 • Lze do toho procesu zapojit samotné dítě? 
 • K čemu může být dobrá dovednost učitele/ky “pozorovat” a jak ji využít při vyhodnocování pokroků dítěte? 
 • V čem nám může pomoci portfolio dítěte?

Termín: 6. 6. 2023 od 13 do 17 hodin, lektorka: Mgr. Věra Váňová Krejčová

Nabídka pro ZŠ

Tripartity 
 • Jak na triády, aby byly užitečné dětem, rodičům i učitelům? 
 • Proč, co a  jak zařadit do triády?
 • Jak připravit děti i sebe na společné setkání nad důkazy o učení?
 • Co mne jako učitele může inspirovat pro individuální konzultace v mé třídě?
 • Jak triády uvést v život, aplikovat je do praxe školy?

Termín: 6. 4. 2023 od 9 do 13 hodin, lektorka: Mgr. Kamila Burešová, Mgr. Renata Tylšová

Jak vytvářet pravidla, dohody a úmluvy a pracovat s nimi ve třídě spolu s dětmi v ZŠ
 • Skutečně se děti podílí na tvorbě pravidel podle kterých ve třídě žijí? 
 • A zapojujeme do jejich tvorby všechny děti?
 • Do jaké míry jsou pravidla “živá” a autentická, jak s nimi pracujeme v průběhu hodin, v průběhu školního roku?
 • Jak můžeme využít pravidla pro kulturu spolupráce a dobré klima třídy? 

Termín: 2. 5. 2023 od 13 do 17 hodin, lektorka: Mgr. Petra Šubrtová

Kdy kde jak?
 • Místo konání: Kutná Hora, sídlo Eduzměny Kutnohorsko, Bartolomějská 221
 • Účast je zdarma.
 • Nabídka je určena pro pedagogy z regionu ORP Kutná Hora

O formativním přístup si můžete přečíst více v rozhovoru s Ivetou Pasákovou, zástupkyní našeho odborného partnera Step by Step / Začít spolu.

A nebo se Zdeňkem Dlabolou, zástupcem našeho odborného partnera JOB – spolek pro inovace.

Nebo se na rozhovor podívejte na videu: