Týmy duševního zdraví

Ve spolupráci s Eduzměnou a díky podpoře Norských fondů začnou od července 2021 působit na Kutnohorsku dva mobilní multidisciplinární týmy duševního zdraví, jejichž cílem je podpora psychického zdraví dětí a adolescentů, prevence rozvoje psychických onemocnění a prevence deinstitucionalizace a především podpora škol při vzdělávání dětí s psychickými problémy, náročným chováním a speciálními vzdělávacími potřebami. 

Proč je dobré nepodceňovat duševní zdraví dětí a dospívajících?

Děti a dospívající jsou obecně vnímáni jako zdraví, přitom se však jedná o zvláště zranitelnou skupinu pro rozvoj duševních potíží. Podle Světové zdravotnické organizace se jedna pětina náctiletých potýká s duševními obtížemi a 50 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14. roku (zdroj). Nejčastěji jde o obtíže z oblasti úzkostí, depresí a poruch chování. Většině mladých lidí v tomto věku se však nedostává potřebné psychologické péče a podpory. Zanedbání duševního zdraví u dětí přitom zvyšuje pravděpodobnost neprospívání ve škole, šikany, užívání návykových látek, sebepoškozování, narušených vztahů i sebevražd. Včasná identifikace duševních obtíží u dětí vede ke snížení rizika rozvoje těchto nemocí do závažnější formy a potřeby psychiatrické péče v dospělosti. 

Co jsou týmy duševního zdraví?

Týmy pro duševní zdraví stojí na multidisciplinární spolupráci odborníků ze školského, sociálního a zdravotního sektoru. V jejich řadách bude působit dětský psychiatr, klinický psycholog a psychologové s praxí ve zdravotnictví, speciální pedagogové, sociální pracovníci a zdravotní sestry se specializací dětská psychiatrie. 

V jakých oblastech budou týmy působit?

Těžištěm práce týmů duševního zdraví bude oblast prevence a vzdělávání (dětí a mladých lidí, jejich rodičů, učitelů, pečovatelů), propojování spolupráce mezi partnery v území a přímá podpora dětí a jejich rodin, škol a dalších služeb v území. 

Kde budou týmy působit?

Týmy budou během své činnosti mobilní – tedy schopné pohybovat se flexibilně v rámci regionu. 

Kde budou mít týmy svá sídla?

Jeden z týmu bude mít sídlo v ZŠ Zruč nad Sázavou, druhý tým bude mít sídlo v ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře.

Je možné se zapojit?

Ano. Odborníky hledáme do konce března.

Kompletní informace o projektu Týmy duševního zdraví