Školské rady – informace

Pro zřizovatele

Díky aktivní školské radě můžete hledět nejen do minulosti, ale i přítomnosti i budoucnosti školy, kterou zřizujete.

Jaká školská rada bude, je z velké části na vás. Rozhodujete o tom, jak budou vypadat volby, kolik členů bude rada mít, jak kvalitní lidé vás v ní budou zastupovat.

Školská rada vám pak může posloužit jako dobrý parťák, který pomáhá tvarovat strategii školy a sledovat, zda ji škola naplňuje.

Pokud vám tyto věci připadají důležité a instituce školské rady vás zajímá, využijte informace a další podporu na Skolske Rady.CZ.

Pro vedení škol

Přejete si mít parťáka, který má mnoho chytrých hlav, nebojí se říct svůj názor a přitom je diskrétní a zná vás? Můžete jej najít v aktivní a kompetentní školské radě.

Školská rada může být nekompetentní a pasivní, ale také aktivní a nekompetentní, koneckonců i kompetentní a pasivní. Vedle zřizovatele se na kultuře školské rady podílí i vedení školy – jak dobře organizuje volby, zda vytvoří prostor pro smysluplný dialog o směřování školy i praktických každodenních otázkách. Podporou dobré pověsti školské rady ovlivní třeba i to, zda nespokojení rodiče budou hledat raději kontakt na inspekci nebo zřizovatele namísto aby se obrátili na své zástupce a věc řešili na půdě školy.

Jestliže chcete mít školskou radu kompetentní, ať už vyčkávající nebo proaktivní, můžete využít inspiraci a podporu (sebe i členů rady) na SkolskeRady.cz.

Pro učitele

Přejete si, aby se škola, na které učíte, udržitelně rozvíjela? Aby změny nebyly překotné, kontroverzní či fasádní, … ale dobře řízené, opravdové a užitečné? Jste připraveni bavit se s vedením školy jako rovnocenný partner, který respektuje ředitelskou odpovědnost a zároveň je připravený na dialog?

Chcete-li, můžete. Máte možnost sami kandidovat do školské rady nebo dát svůj hlas kolegovi či kolegyni, kterým věříte.

Pokud byste se rádi lépe zorientovali v pravomocích a jednotlivých oblastech, které školská rada řeší, můžete využít informace i další podporu na SkolskeRady.cz.

Pro rodiče

Připadá vám důležité mluvit s vedením školy, učiteli i zřizovatelem o kvalitě školy, kde máte své dítě? Přejete si, aby dialog byl konstruktivní, hlubší, měl skutečný dopad?

Můžete zvážit svou kandidaturu do školské rady … nebo podpořit někoho, komu věříte. Školská rada může mít na škole silný hlas, pokud jsou její členové aktivní, kompetentní a otevření ke spolupráci. Je to instituce, která nabízí řadu možností, ale také mnohé žádá – váš čas, vaši pozornost, vaši disciplínu, touhu se učit a porozumět vnitřním procesům školy.

Pokud byste se rádi lépe zorientovali v pravomocích a jednotlivých oblastech, které školská rada řeší, můžete využít informace i další podporu na SkolskeRady.cz.

Pro děti a mladé

Slyšeli jste o školské radě? Jsou v ní zvolení zástupci rodičů, učitelů a zřizovatele školy (nejčastěji jde o obec, kde bydlíte).

Školská rada je něco jako žákovský parlament, který znáte, má ale zákonné oprávnění mluvit s vedením školy o tom, co a jak se na škole učí, jaká mají být pravidla chování ve školním řádu nebo také jak se má ve škole hodnotit.

Vaši rodiče mohou do školské rady kandidovat. Mohou také volit někoho, komu věří, že vás při rozhovorech s vedením školy dobře zastoupí. Můžete se jich ptát, koho a proč volí, nebo je poprosit, aby sami do školské rady kandidovali. Kdyby vám řekli, že neví, k čemu to je anebo že tomu nerozumí, doporučte jim webovou stránku SkolskeRady.cz

Jestliže vám už bylo 18 let, můžete do do školské rady sami kandidovat. A pokud jste členy žákovského parlamentu, můžete si se školskou radou dát společnou schůzku a popovídat si o tom, v čem je škola dobrá a v čem by se dalo něco zlepšit.