Pro učitele: Otvíráme dveře kolegiální podpoře

Otevíráme dveře kolegiální podpoře aneb Hledáme pedagogy – lídry

Zveme vás do 2. běhu dvouletého programu profesního rozvoje pedagogů (z MŠ, ZŠ, SŠ).

Chcete posílit své kompetence i umět podporovat rozvoj pedagogického světa kolem sebe – ve své třídě, v kabinetě, ve sborovně, ve škole nebo v dalších
školách v regionu?

  • Hledáte, jak se v roli pedagoga dál rozvíjet a posouvat?
  • Je pro vás důležité setkávat se a společně se učit s podobně naladěnými a smýšlejícími kolegy?
  • Věříte, že se vyplatí ve školách zaměřovat pozornost na aktivizaci žáků, zlepšování vztahů a věnovat čas reflexi?
  • Zajímá vás např. konstruktivistické učení, formativní přístup, metody aktivního učení…?

Zapojte se do dvouletého programu Eduzměny. V prvním roce je pro účastníky připraven metodický kurz a kurz základních mentorských dovedností. Druhý rok se budeme věnovat formativnímu přístupu v učení a kolegiální podpoře. Po celou dobu programu bude k dispozici mentorská podpora.

Co program přinese účastníkům?

Posílíte své silné stránky i schopnost reflektovat a rozvíjet svůj pedagogický styl, což vám přinese ještě větší radost z práce s dětmi. Naučíte se rozpoznávat příležitosti, jak ovlivňovat pedagogický svět kolem sebe.

Co program přináší vedení škol?

Posílení kapacit kolegů (pedagogů-lídrů) přináší vedení škol usnadnění při plánování a realizaci aktivit vedoucích k rozvoji školy.

Předběžné termíny setkání:

Cena programu za 1 rok: 22 800 Kč

Program je akreditovaný, lze hradit z OP JAK. 
Přihlašujte se závazně (pouze na 1. rok) programu do 30. 6. 2023.
Uzávěrka přihlášek do programu je  2. října 2023.
Pro více informací kontaktujte Ivu Vopěnkovou: