Podpoříme vaši účast v Řediteli naživo

Vedení škol přinášíme inspiraci z Ředitele naživo. Do programu Ředitel naživo se už s naší podporou přihlásili někteří ředitelé z Kutnohorska a máme od nich pozitivní zpětné vazby.
 
Do dalšího běhu tohoto dvouletého programu se můžete přihlásit do 2. dubna. Při přihlášení do 5. břena je pro „early birds“ snížená cena.
 
15. února 2023 od 18:00 se koná on-line představení celého programu. Pokud se na něj nedostanete, je možné podívat se alespoň na prezentaci zde.
 
Účast v programu Ředitel naživo můžete čerpat až třetinu jeho celkové částky z rozvojového plánu školy, který s Eduzměnou máte. Ohledně možnosti zahrnutí vaší účasti do plánu se prosím obracejte na vaše průvodce.
Chcete se spojit s nějakým ředitelem z Kutnohorska, kterým programem prošel nebo prochází a slyšet jeho zkušenost? Kontaktujte:
Kamila Drtilová
koordinátor pro vedení škol