30 pod 30 LIVE: Studenti a Eduzměna společně

„Cílem projektu je zapojit studenty kutnohorských středních škol, vymyslet a zorganizovat s nimi událost pro další studenty. Akci si nejen připraví převážně sami, ale taky je může motivovat k dalším aktivitám: Aby se inspirovali, seznámili a třeba pak začnou rozvíjet své nápady nebo vymýšlet vlastní projekty.

Pro ty, které by pro ně potřebovali finance, otvíráme možnost požádat si o dotaci v programu Minigranty pro Kutnohorsku. Celkem pro ně máme připraveno 100 000 korun,“ říká Klára Kolmanová, která je v Eduzměně Kutnohorsko koordinátorkou pro děti a mládež.

Podporovat hlas dětí a mladých, jejich aktivní přístup k vlastnímu učení, zvyšovat jejich schopnost řešit situace a zapojovat je do participativních projektů – to jsou jedny z priorit Eduzměny. Ať už to jsou programy Řešíme společnou výzvu nebo zapojení dětí do Života chleba.

Navazujeme na dlouhodobou spolupráci Eduzměny s časopisem Forbes:

Studenti si vybrali několik mladých, inspirativních a úspěšných lidí z žebříčku Forbes 30 pod 30 a společně je přivedeme do Kutné Hory.

Studenti s podporou týmu Eduzměny pracují na programu akce, její produkci i propagaci. Tří/čtyřčlené týmy studentů mají k sobě vždy jednoho člověka z Eduzměny – produkční, píáristku a kolegyni za obsah.

S finanční podporou a personální podporou pak pozvou 90 dalších studentů středních škol na odpoledne s přednáškami lidí z výběru Forbes 30 pod 30, workshopy a neformálním networkingem na závěr. 

Zajímá vás, jak se studenti mohou na akci dostat a jak ji náš propagační tým středoškoláků komunikuje? Sledujte jejich primární komunikační kanál – Instagram 30 pod 30 LIVE:

Grafika plakátu, kterou studenti připravili:

Partnerem akce je Knihovna Kutná Hora, která pro tuto akci poskytne své prostory. Děkujeme za spolupráci zástupcům časopisu Forbes.