Skluzavka ve škole či beseda s tátou-pilotem. Účastníci Řešíme společnou výzvu fantazií nešetří

Programem Řešíme společnou výzvu už prošlo 33 tříd. V rámci aktuálního běhu se nápady právě teď rodí. Inspirací mohou být projekty, které se sešly loni.

V květnu 2023 se závěrečné prezentace programu přesunuly z GASK do velkého sálu kutnohorské knihovny. Během dvou dní zde své zážitky představilo celkem 11 tříd.

Je půlka května  a sál knihovny je naplněný po okraj. Celý program startují žáci z Červených Janovic. Ti spolu chtěli především aktivně strávit čas a zapojit do akce i rodiče. Volba padla na výlet do Prahy, spojený třeba s výrobou letáčků o hlavním městě. Narazili na řadu otázek, které je dál posouvaly, například za jakých okolností se smí použít fotky z webových stránek. „Hledali jsme zákony, volali jsme právníkovi,“ popisuje během prezentace učitelka Daniela Svobodová. Překonat museli i řadu dalších překážek, limity fotoaparátu, který měli k dispozici, časové omezení ve škole či neshody při skupinové práci. „Bylo to náročné, hodně, ale taky nám to hodně dalo,“ shrnuje učitelka.

„Všichni se něco naučili, s něčím zápasili,“ mírní obavy moderátorka celé akce a také garantka programu Řešíme společnou výzvu Klára Kolmanová.

O tom ví své deváťáci z Malešova. Zpočátku měli hodně pestré nápady – postavit ve škole skluzavku, vyrobit živé šachy z Harryho Pottera, vymalovat, zařídit MMA zápasy v jejich tělocvičně. „Pak se brainstorming stočil k tomu, že chceme, aby nám bylo lépe ve třídě,“ říká zástupkyně třídy Zuzka. Bufet i vířivku nakonec zavrhli. „Nakonec jsme ale byli líní něco počítat a škrábat celé zdi naší třídy by bylo časově náročné, proto jsme nakonec zvolili jednodušší výzvu,“ shrnuje moderátorka. Volba padla na zhotovení vlastního koutku ve třídě, který budou moci tvořit ve své režii. Vedle tabule se objevila nástěnka a na ní mimo jiné plakát se značně realistickými avatary každého z nich – panáčky totiž opatřili odstřižky jejich vlastních vlasů.

Deváťáci ze ZŠ Kamenná stezka vybudovali před budovou školy okrasný záhon. „Nejnáročnější bylo se dohodnout. Nepřálo nám počasí, jednoduché nebylo jednání s úřadem, řadu našich nápadů nepovolili,“ říká deváťačka Martina.

Třetí a čtvrtá třída ze Záboří nad Labem má za sebou několik „přespávaček“ ve škole a další je čeká. „Hráli jsme společenské hry, pekli cukroví, sportovali, pozvali na besedu tatínka, který je pilotem, a zkusili si jeho výstroj nebo uspořádali večerní diskotéku. „Pomohlo nám to zlepšit vztahy,“ pochvaluje si učitelka.

Páťáci z Malešova se rozhodli vybudovat relaxační koutek postavený zejména na sedacích pytlích a také školní stojan na kola – částečně zapojili i rodiče. „Naučili jsme se při tom říkat svoje názory před třídou,“ říká Kája. „Přišlo k nám hodně dětí z jiných škol, ten projekt nám pomohl, abychom se lépe poznali,“ chválí si třídní učitelka.

Sedmáci z „Kamenky“ se nejprve rozhodli uspořádat bitvy s meči. Meče si nejdříve půjčili a pak si  vlastní, pěnové, vyrobili o pracovních činnostech. Když se jich nabažili, zapůjčili je i do dalších tříd. Dále opravili malby sportovců ve školní tělocvičně a na závěr si dopřáli dva výlety – do Jump parku v Praze a na paddleboardy a šlapadla do Poděbrad. „Naše výzva? Stmelení kolektivu. Známe se teď rozhodně líp,“ shrnuli zástupci třídy Michal a Anežka.

Čtvrťáci z Uhlířských Janovic se rozhodli zapojit do výuky aktivněji rodiče. Třídní učitelka maminky a tatínky požádala, aby nabídli, jakou aktivitou by chtěli přispět. A společně tak vyrazili na exkurzi na učiliště, kde vařili palačinky, malovali si nehty v kosmetickém saloně a zkusili si i kadeřnické křeslo. Vyrazili do dvou místních firem, vyrobili si i vyvýšené záhony, učili se řecké tance či spolu s rodiči jeli na kolo. „Když se teď rodičům ozvu s něčím nemilým, mají se mnou přímou zkušenost, víc mi věří, že to s dětmi myslím dobře,“ říká třídní Kratochvílová.

Prezentaci dětí ze Zbraslavic přítomní v sále jen tak nezapomenou. Kromě toho, že třída vysázela šedesát stromů ve Zbraslavicích, totiž do knihovny přinesla i tři desítky květináčů se semenáčky, které publiku rozdala k výsadbě.

Páťáci z Uhlířských Janovic se zaměřili na to, aby si usnadnili přestup na druhý stupeň. Ten v Janovicích znamená i přesun do úplně jiné školní budovy. Povolali tedy do hry osmáky a během čtyř společných setkání se učili chemii či angličtinu a seznámili se s novou budovou.

„Ve všech třídách učitelé upřímně usilovali o to nechat děti skutečně samy rozhodovat, každý samozřejmě vlastní mírou,“ říká Kolmanová.

Posun ocenila i jedna z autorek výukového programu Řešíme společnou výzvu Zuzana Demlová. „Letos jsme kladli větší důraz, aby žáci hledali, co po tom projektu zůstane, jak v něm budou pokračovat,“ říká. Cílem bylo nechat děti spolupracovat, zapojit další třídy, změnit, jak se učí, pracovat na vztazích, upravit místo ve škole, aby jim tam bylo lépe. „Je skvělé, že do toho učitelé jdou. Vnímám posun v hloubce, jak o tom přemýšlí,“ dodává.

Program Řešíme společnou výzvu vznikl ve spolupráci s obsahovým partnerem Eduzměny, Společností pro kreativitu ve vzdělávání, a běží od jara 2021. „Cílem je podporovat děti v tom, aby byly samostatné a přebíraly za své jednání nebo pasivitu odpovědnost,“ vysvětluje  Kolmanová. „Aby rozuměly jednotlivým fázím projektu nebo učení a dokázaly reflektovat to, co se ve třídě právě děje,“ dodává. Kromě finanční podpory na uskutečnění svého nápadu třídy i jejich učitelé dostávají také podporu mentora a v závěru čekají účastníky společné prezentace s dalšími třídami.

Picture of Lucie Römer

Lucie Römer

autorka článku