Jak zapojovat děti ve škole? Napoví naše metodika o participaci dětí

Převzít zodpovědnost za své učení a zvědomit si vlastní schopnosti, to jsou pro nás klíčové dovednosti, které u dětí podporujeme. A to například v rámci programu Řešíme společnou výzvu, jehož cílem je podpořit aktivitu dětí a umožnit jim nacházet vlastní řešení. 

I proto jsme vytvořili metodiku, která dospělým pracujícím s dětmi ukáže, jak na to, aby se žáci dobře cítili ve škole a viděli smysl ve svém učení. Poradí, jak přivést děti k tomu, aby dokázaly řešit výzvy reálného života a staly se aktivní součástí společnosti, a jak je podpořit v tom, aby přebíraly odpovědnost za sebe a své okolí. Při tvorbě metodiky jsme čerpali z dlouholetých zkušeností a know-how našeho odborného partnera SPKV.

Metodika přináší konkrétně:

  • způsoby, jak zmapovat míru aktivity a zapojení dětí;
  • nástroje, jak podpořit participaci a vnitřní motivaci dětí;
  • způsoby, jak pečovat o klima třídy a celé školy.

Naše metodika slouží učitelům a učitelkám jako jeden z podpůrných materiálů pro program Řešíme společnou výzvu, a to vedle workshopů a individuálních konzultací. Je však koncipovaná tak, aby z ní mohl čerpat každý vyučující na základních a středních školách či ve volnočasových aktivitách a neformálním vzdělávání. 

Pokud máte o tuto metodiku zájem, vyplňte prosím tento formulář, rádi se s vámi o ni podělíme.

Metodiku zpracovali: Zuzana Demlová, Matyáš Grimmich

Program Řešíme společnou výzvu metodicky vedou: Zuzana Demlová, Michaela Dobešová, Matyáš Grimmich, Klára Kolmanová