Setkání obsahových partnerů Eduzměny s vedením základních škol v regionu

Zástupci obsahových partnerů Eduzměny se zúčastnili setkání vedení základních škol, které pravidelně pořádá MAP Kutnohorsko, aby probrali možnosti společného rozvíjení dětí v regionu. Diskutovalo se například o způsobech prohlubování spolupráce škol s pedagogicko-psychologickou poradnou či o zavedení středního článku v systému školství, jednou z jehož činností by byla pomoc s výměnou informací mezi školami i jejich zřizovateli.