Setkání s klíčovými osobnostmi z regionu

Vybudovat platformu, která bude řešit strategii vzdělávání na Kutnohorsku, je jednou z našich priorit. Dobrý vzdělávací systém je podle nás totiž klíčový pro rozvoj regionu. Při tom chceme stavět hlavně na spolupráci, naplňování společných cílů a na dialogu. 

Tuto platformu nyní začínáme budovat a proto jsme se poprvé sešli s řadou kutnohorských osobností z oblasti školství, politiky a neziskového sektoru. Debatovali jsme o vizi a cílech Eduzměny, ale také o tom, jak je společnými silami začít naplňovat.