Notebooky pro žáky ze ZŠ Červené Janovice

Fond pro Kutnohorsko stále pomáhá. Další notebooky zajištěné z jeho prostředků zamířily do základní školy v Červených Janovicích. Škola je zapůjčila dvěma žákům, kteří se díky tomu mohli plnohodnotně zapojit do výuky na dálku.

Škola nicméně notebooky bude používat i po přechodu na plně prezenční formu výuky. Využívat je budou učitelé v běžných hodinách i při práci s žáky se speciálními potřebami.