Rovné příležitosti ve vzdělávání – cesta k úspěchu na Kutnohorsku

Srdečně zveme všechny pracovníky a organizace z Kutnohorska zabývající se vzděláváním na setkání k rovným příležitostem ve vzdělávání.