Workshop Jak komunikovat s veřejností

V komorním počtu způsobeném termínem, který jsme nevhodně vybrali v době klasifikace prvního pololetí, jsme se sešli na prvním workshopu Jak komunikovat s veřejností / public relations.
 
Věnovali jsme se tématům:
Jak zlepšit komunikaci školy s veřejností i rodiči.
Jakým způsobem by měla/mohla škola komunikovat a prezentovat se směrem k veřejnosti a které nástroje k tomu může využít.
Jaká jsou témata, ve kterých může PR výrazněji pomoci a kde musí nastoupit osobní kontakty nebo individuální práce.
Dostali jsme se i k různým PR / propagačním vychytávkám. Detailní program najdete zde.
 
Pokud jste nestihli, nevadí. Do budoucna rádi uspořádáme další nebo nějaký věnující se ještě většímu detailu.
 
Neváhejte oslovit koordinátorku pro nepedagogickou podporu škol Martinu Pokornou.