Jak na školkové weby? Setkání pro vedení MŠ.

Jak prostřednictvím internetových stránek lépe komunikovat s rodiči. To bylo téma, které si pro další ze společných setkání zvolily ředitelky mateřských škol z Kutnohorska.

„Komunikace s rodiči je velkým tématem a webové stránky jsou silný nástroj pro představení školky směrem k veřejnosti a potenciálním zájemcům o zapsání dítěte do ní,“ uvedla na setkání Jana Neumajerová, za obsahového partnera Eduzměny – Unii rodičů.

Jak má vypadat dobrý web školky?

Otevřený vůči veřejnosti / Bezpečný / Uživatelsky přívětivý / Kvalitně graficky zpracovaný

Podívejte se na přednášku

Jan Řezáč: Jak postavit web školy
tudy na záznam

Obsah, který musí být povinně přístupný: Zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací naplnění nejpozději k 23. 9. 2020

1. Pravidla a kritéria přijímacího řízení a přijímacích zkoušek 
2. Seznam přijatých a nepřijatých 
3. Výroční zprávy školy 
4. Prohlášení GDPR 
5. Informace zveřejňované dle Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
6. Školní řád (méně časté) 
7. Klasifikační řád (méně časté) 
8. Řád školní jídelny (méně časté) 
9. Řád domova mládeže (méně časté)  

Problematice fotogalerií, digitálních stop a zneužití osobních dat věnoval svůj příspěvek Martin Procházka z VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora. Doporučil postupy, jakými cestami s rodiči sdílet např. fotografie dětí ze školních akcí, ale neriskovat jejich zneužití.

Zveme ředitele škol na Kutnohorsku na workshop s Mirkem Hřebeckým „Ředitel zavalený papíry a byrokracií“ 9. února u nás v Barvířově domě a také na další setkání pro ředitele MŠ 23. března od 14 hodin v Mateřské škole v Církvici, kde se s Mirkem Hřebeckým také můžete potkat a které se opět bude věnovat tématu webové prezentace školek.

Děkujeme paní Petře Zdeňkové, ředitelce MŠ Na Kopečku ve Zbraslavicích a její zástupkyni za poskytnutí prostor pro setkání 19. 1. 2022.

Pracovní skupinu vede MAP Kutnohorsko,ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna.