Jste dál, čeští učitelé lépe spolupracují

„Myslím si, že řešíme podobné věci jako vy. Máme velké rozdíly mezi žáky dané sociálním původem a žáci nevycházejí dobře v mezinárodním srovnání. Je to důsledek toho, že u nás rovněž převládá frontální výuka.“
Martin Kříž
ředitel odboru kurikula a inovací slovenského ministerstva školství, který přijel do Kutné Hory, aby se inspiroval projektem Eduzměny

Celý rozhovor najdete na eduzmena.cz: