Pozvánka: Festival umění a kreativity ve vzdělávání

Vzdělávání nám (ani jim) není FUK! Festival umění a kreativity ve vzdělání to dokazuje.

Proč nedokáže vzdělávací systém reagovat na měnící se potřeby společnosti? Proč je tak náročné ho inovovat a v čem nás může inspirovat umění? Cílem FUK je představit obrovský potenciál kreativního učení.

Festival umění a kreativity probíhá od 2. do 22. února 2022 a je možné ho navštívit i v Kutné Hoře, Kolíně nebo on-line.

Je určen všem: Pedagogům, rodičům, dětem a dalším ukazuje cesty a inspiraci – co a jak (se) učit v této dynamické době. Právě vzdělávání uměním je jednou z efektivních cest, jak se na výzvy dnešního a budoucího světa připravit.