Bezplatné zapůjčení měřičů CO2 do vaší školy

Nabízíme školám bezplatné zapůjčení třech měřičů CO2 školám v ORP Kutná Hora.

Měřiče jsou užitečné pro sledování kvality ovzduší ve třídách a pro optimalizaci větrání. Kvalitní vzduch je důležitý nejen pro zdraví a pohodu žáků a učitelů, ale také pro snížení rizika přenosu infekčních nemocí.

Přístroje měří koncentraci CO2 , teplotu a vlhkost vzduchu a mají vedle zvukového signálu i barevný displej, který zobrazuje aktuální stav ovzduší podobně jako na semaforu. Měřiče jsou bezdrátové, snadno přenosné, takže je můžete umístit kamkoliv. Měření vám nejen pomohou zajistit optimální kvalitu ovzduší, ale mohou poskytnout argumenty pro zřizovatele, když jim budete vysvětlovat, proč je větrání důležité a jaký má vliv na energetickou náročnost budovy. Pokud větráte jen tehdy, když je to potřeba, můžete totiž snížit náklady na vytápění.