3 tipy při akutním nebezpečí ve škole

Co dělat, aby lidé ve vaší škole byli v bezpečí?

Událost na Filosofické fakultě UK v prosinci 2023 ve vás možná vyvolává otázky, jak jsou dospělí i děti ve vaší škole poučení a vybavení pro různé nebezpečné situace. Přinášíme vám 3 jednoduché tipy z bezpečnostního setkání* v Čáslavi, které navštívila naše koordinátorka pro nepedagogickou podporu Martina Pokorná.

I. Otestuje svou školu jako měkký cíl on-line

Zjistěte jednoduše, nakolik je vaše škola měkký cíl pro potenciální útočníky. Tento test je založen na metodice, která zohledňuje různé aspekty, jako je umístění, architektura, vybavení, personál, komunikace, plány a protokoly. Test je anonymní a zdarma a můžete ho najít na této stránce. 

II. Video Utíkej, schovej se, bojuj

Dalším užitečným zdrojem, který bychom vám rádi doporučili, je video, které učí, jak se chovat v případě ozbrojeného útoku. Jeden z ředitelů školy na setkání zmiňoval, že toto video pouští v rámci Základů společenských věd. Určitě je důležité, aby si každý osvojil základní zásady, jak se zachránit a jak pomoci ostatním v takové situaci. Věříme, že sami zvážíte vhodnou dobu pro jeho projekci žákům.

III. Pokyny Středočeského kraje

Středočeský kraj pro řešení mimořádných událostí připravil jednoduché pokyny pro případ nutné evakuace, střelby, podezřelé osoby nebo předmětu a požáru. Tento přehledně zpracovaný materiál můžete stahovat zde

Doufáme, že vám tyto informace pomohou zvýšit pocit bezpečí a důvěry ve vašich školách. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo návrhy, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

Celý Bezpečnostní MeetUp (setkání) uspořádala firma KTEM Group, které na něm představila svůj nový projekt BOP ve škole. Ten chce pomoci zvýšit povědomí o bezpečnosti, ochraně a prevenci při mimořádných a nestandardních situacích. Děkujeme za řadu konkrétních doporučení od rozličných přednášejících.