Jak ulovit svého ředitele? Školení pro zřizovatele zvýšilo šance na úspěch

Ředitel je ve škole klíčovou osobou – řídí pedagogický proces, vybírá a motivuje pedagogy, zodpovídá zřizovateli za svěřený majetek a hospodaření a státu za dodržování regulí. Zájemci o ředitele nejsou, natož ti dobří. Co si s tím počít?

Dává smysl v takové situaci vůbec vyhlašovat rekonkurzy? Jak řídit a motivovat ty stávající ředitele? A když dojde na konkurz, jak maximalizovat šanci, že budeme mít z čeho vybírat a zvolíme toho nejvhodnějšího? 

Na tyto a další otázky si odpovídali zřizovatelé na semináři, který vedl Miroslav Hřebecký, programový ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin, o.p.s. Zřizovatelé měli možnost si na setkání vyjasnit kroky nezbytné k úspěšnému průběhu konkurzního řízení na ředitele školy, tj.:

  • co si ujasnit před konkurzem
  • jak sestavit dobrý inzerát
  • jak sehnat uchazeče
  • jak obsadit kompetentní komisi
  • jak si co nejlépe prověřit jednotlivé uchazeče
  • jak řídit průběh konkurzu
  • na jaké důležité kroky nezapomenout po skončení

Víme, že se letos chystá mnoho konkurzů na ředitele, proto jsme chtěli zřizovatelům pomoci dobře se rozhodnout a vybrat toho správného.

„Mám-li shrnout průběh setkání – plná účast, všichni velmi aktivní, dělná atmosféra, maximální pocit užitku a vděku. Jen škoda, že všichni budou ‚lovit ve stejné oboře‘ a počet uchazečů může být limitujícím faktorem.“ říká Miroslav Hřebecký, který se dnes věnuje především vzdělávací politice a roli zřizovatelů škol a jejich podpoře.