Akce v Kutné Hoře: Klima se mění a my s ním

Zveme vás na pojekt podpořený Eduzměnou v rámci Minigrantů pro Kutnohorsko:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora pořádá enviromentální komunitní akci

KLIMA SE MĚNÍ A MY S NÍM

propagující zodpovědnou spotřebu, spojenou s koncertem a trhem.

Přijďte se pobavit, propojit, dobře se najíst a udržitelně nakoupit. Můžete se těšit na lokální módu, doplňky a šperky, místní vegetariánské speciality, opravnu elektra, autíčka poháněná vodíkem, udržitelné projekty, program pro děti a partu lidí, kteří se nebojí dělat věci jinak. 

Více v plakátu nebo v události na Facebooku.

Klima se mění a my s ním je osvětová akce, na které se ve velké míře podílí studenti. Nejužší organizační tým je 14 studentů a jeden pedagog.\

„Při realizaci komunitní akce Klima se mění a my s ním získají studenti řadu klíčových dovedností, použitelných pro život, které by ve školní lavici „nevyseděli“. Učí se spolupracovat v týmu, vymyslet, zrealizovat a dotáhnout smysluplnou akci, která něco přinese místní komunitě, překonávat překážky a poučit se z neúspěchů, jednat s úřady, sestavit rozpočet akce, získat finanční prostředky od sponzorů,“ popisuje přínosy projektu pedagožka Karolina Justová, která na této škole učí společenskovědní předměty.

Projekt podpořil Nadační fond Eduzměna v rámci podpory tématu Provázanost učiva s reálným životem.

Studenti se v praxi učí vymyslet projekt, stanovit cíle, navrhnout jeho realizaci včetně rozpočtu. Oslovili spolupracující subjekty a zajišťují celý průběh akce včetně závěrečné reflexe. Učitel je pouze v pozici průvodce a rovnocenného partnera.

Získají tím cenné zkušenosti, které se jim budou velmi hodit v praktickém životě.

Na Palackého náměstí se můžete potkat také například se studenty, kteří na začátku dubna vyhráli Foxconn CUP 2022. Poradí vám, jak naložit s rozbitými elektrospotřebiči a možná vás i trochu přinutí, zamyslet se nad svými nákupy.

„Přijďte podpořit klimatický projekt studentů VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora, poslechnout si dobrou hudbu a potkat se s inspirujícími lidmi. Těšíme se na Vás,“ zve Karolina Justová.