Pro zřizovatele: Lepší škola 2022

Zveme vás na konferenci pro zřizovatele škol, kterou spolupořádá náš obsahový partner EDUin:

Termín: 11. 5. 2022
Místo: Nová radnice Pražského magistrátu

Smyslem konference Lepší škola je pomoci zástupcům měst, obcí, městských části a obvodů dobře spravovat jim svěřené školy.

EDUin dlouhodobě přináší příklady dobré praxe z regionů České republiky i ze zahraničí a představuje osvědčené metody pro školy, jejich ředitele a učitele.

Cílem je poskytnout zřizovatelům kvalitní a užitečné informace a posilovat jejich odborné kompetence a zájem o vzdělávání. 

Pořádá EDUin a Česká školní inspekce.

Mediálními partnery konference jsou Řízení školy a PRO města a obce.

Více o konferenci, účastníci, mluvčí a registrace zde na webu Lepší škola 2022.