Workshop: Specifika práce s romskými dětmi

Zveme vás na workshop Workshop Sociokulturní specifika práce s romskými dětmi.

kdy: v pondělí 16. 5. 2022 13:00 až 17:00

pro koho: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ i SŠ.

kde: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora, Jakubská 83, Kutná Hora, 284 01

lektor: Bc. David Tišer

Cílem workshopu je poskytnout učitelům a asistentům pedagoga, kteří se setkávají nebo mohou setkávat s romskými žáky, informační servis v podobě ucelených dat o kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin, příkladech dobré praxe a inkluzivních metodách.

Workshop dává také prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti a pro otevřenou interaktivní diskuzi nad jednotlivými souvisejícími tématy.

Workshop bude věnován následujícím tématům:
– kulturní specifika Romů: tradice, současnost, vliv socioekonomických faktorů
– výchova dětí v romské rodině, postavení jednotlivých členů rodiny, normy chování a další aspekty „romství“ mezi tradicí a současností. Vliv sociokulturního zázemí na vztah romských rodin k institucím.
– socioekonomické zázemí v romské rodině ohrožené sociálním vyloučením

Lektor: Bc. David Tišer

David Tišer je herec, scénárista a aktivista. Absolvoval romistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, působil v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny. V současné době je výkonným ředitelem organizace ARA ART, kterou založil v roce 2013 a která se zabývá uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace. Více než deset let se věnuje vzdělávání studentů, učitelů či sociálních pracovníků, nejčastěji na téma sociokulturních specifik Romů a boření předsudků či stereotypů.

Kapacita workshopu je omezená, proto je třeba svou účast předem potvrdit, nejpozději do 9. 5. 2022 u PhDr. Martiny Skalníkové, psychologa a vedoucí kutnohorského pracoviště PPP SK na emailu: skalnikova@pppsk.cz (do předmětu prosím uveďte PŘIHLÁŠKA)