ZŠ Suchdol sdílela své zkušenosti s experty na školství ze Slovenska

Na konci dubna hostila ZŠ Suchdol výjimečnou delegaci – zástupce slovenského ministerstva školství a dvě desítky mentorů, kteří u našich sousedů pomáhají rozvíjet učitele. Hosté se zajímali jak o spolupráci školy s Nadačním fondem Eduzměna, tak o konkrétní výukové pomůcky a metody.

Obliba základní školy v Suchdole v posledních letech roste. Výčet komunitních akcí z poslední doby dává tušit proč: taneční večer pořádaný dětmi, společné opékání buřtů, den, kdy děti hrají učitele a pedagogický sbor žáky, pochod okolím Sukova či večeře pro rodiče ve školní jídelně. A do toho sbor, který se více a více zajímá o moderní výukové metody.

„Nastoupila jsem do funkce před 5 lety, krátce nato začal covid a bylo toho opravdu moc. Eduzměna mi tehdy byla velkou oporou,“ uvítala hosty ředitelka školy Renata Novotná. Pochvaluje si zejména možnost vyjíždět na inspirativní návštěvy do školy v regionu i mimo něj. „Jde o sdílení myšlenek, názorů. Problémy sdílíme podobné, ale každá škola to řeší jinak,“ říká Novotná s tím, že tyto exkurze „vlévají do týmu velký elán, kreativitu“. Takto se například do Suchdola přinesl nápad zkusit tandemovou výuku, řešení konfliktů za pomoci „semaforů“, nahrazení klasických rodičovských schůzek triádami (setkáními ve složení dítě–učitel–rodič) nebo otevření žákovského parlamentů už i prvňáčkům.

Oporou je Novotné dle jejích slov také tzv. průvodce školy z Eduzměny, v případě Suchdola letitý ředitel ZŠ Jindřich Monček. „Chodí i na porady, postupně se seznamuje s učiteli, oceňuji jeho empatičnost a klid,“ říká Novotná. „Po pracovní i po lidské práce je mi velkou oporou,“ dodává.

Starostí v životě budou mít děti dost, učení je také hodně, tak chceme, aby měly klidné zázemí. A k tomu to nejlepší prostředí, jaké mít mohou.

A čím se ještě škola delegaci pochlubila? Například čerstvou akcí, tanečním večerem, který si zorganizovaly samy děti. Samy došly za paní starostkou požádat, jestli škole půjčí sokolovnu. Sehnaly sponzorský dar na rohlíky, protože chtěly dělat párky v rohlíku. Udělaly plakáty. Pak dokonce zjistily, že je jedna z pracovnic školní jídelny bývalá rocková zpěvačka a požádaly ji, jestli by tam mohla zazpívat. A ona skutečně přišla. Po akci pak žáci všechny obešli, aby jim poděkovali. „Učí se tím spoustu dovedností do praktického života,“ komentuje Novotná.

Eduzměna na škole podle ředitelky rozjela spolupráci na všech úrovních. Rodiči bylo oceňováno, že škole SOU nabídlo, že by si mohla 8. a 9. třída jezdit zkoušet různé profese. „Na burze škol říká samozřejmě každý to nejlepší. Ale tady si to mohli opravdu vyzkoušet. Mělo to velký úspěch,“ vzpomíná Novotná. Dále si prý cení možnosti zdarma využívat právní rady či služby specialisty na dotace. „Eduzměna se také zabývá spoluprací se zřizovatelem. Obě strany se tam mají hodně co učit. Pozvali sem i jiné ředitele a starosty, kteří nám řekli, jak spolupracují, hodně nám to dalo,“ sdílí Novotná. Že je pro obec škola priorita, potvrdila i přítomná starostka Suchdola Jana Rychlíková. „Starostí v životě budou mít děti dost, učení je také hodně, tak chceme, aby měly klidné zázemí. A k tomu to nejlepší prostředí, jaké mít mohou,“ říká starostka.

Další slova ocenění mířila k multidisciplinárnímu projektu duševní zdraví pro děti. „Po covidu se děti izolovaly, nastaly problémy, na které jsme nebyli zvyklí. Když máme problém, můžeme jim zavolat, poradit se, s jednou třídou sem jezdí spolupracovat každý měsíc, nabízí rodinnou terapii, velmi nám to pomáhá,“ dodává ředitelka.

Po úvodní prezentaci se skupina vydala na prohlídku školy a školky, kde ocenili například vizi školy, která mj. zdůrazňuje úctu k různorodosti každého žáka, keramickou dílnu, práci s tablety či detaily jako vyznačení výšky dětí na dveře jedné z tříd za pomoci různobarevných vláken vlny. „Bylo to pro nás velmi inspirativní,“ pochvaloval si návštěvu Peter Urban z odboru kurikula a inovací slovenského ministerstva školství.

Po přepychovém občerstvení ve školní jídelně se delegace vydala do ZŠ Zruč n. Sázavou a za dalším programem, mj. ke kulatému stolu v kutnohorské knihovně.

Picture of Lucie Römer

Lucie Römer

autorka článku