Postřehy z workshopu k triádám

Více než dvacet učitelů z Kutnohorska a Kolínska dalo o velikonočních prázdninách před volnem přednost workshopu na téma triád. Alias tripartit, trojlístků či konzultací ve složení učitel-rodič-žák, které na stále více školách nahrazují či doplňují klasické rodičovské schůzky. Setkání vedly lektorky společnosti Step by Step, která je obsahovým partnerem Eduzměny, Kamila Burešová (také učitelka a metodička na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově) a Renata Tylšová (také učitelka na ZŠ Pod Montací Náchod).

Účastníci se nejprve měli zamyslet nad tím, jaké formy hodnocení používají. Na flipchartech se objevily vedle klasických známek i emoční karty, pravidelná slovní hodnocení, škály (v řadě, smajlíky), semafory, razítka, plnění bobříků, celoroční soutěže a sbírání bodů, portfolio, vrstevnické hodnocení (žák žáka, skupina skupinu) či galerie výtvarných výtvorů ve třídě. Nechyběla ani „propustka z hodiny“ – nějaký úkol, po jehož splnění smí žák třídu opustit, například napsat 3 věty, 3 slova, co si zapamatovali z hodiny, zodpovědět kontrolní otázku či doplnit nedokončenou větu. Následovaly další aktivity zaměřené na nastavení triád tak, aby byly užitečné dětem, rodičům i učitelům.

Triády na Kutnohorsku alespoň zčásti používá celá řada škol, například základní škola v Suchdole a Církvici, v Křeseticích, Žižkov a Kamenná stezka či MŠ Svatého Jakuba. Zkušenosti s nimi měly i přítomné účastnice workshopu z Kolína, Sendražic či Čelákovic. Poradit se přišly například s otázkou, jak triády zavést i na druhém stupni, jak se na jiných školách najíždělo na systém hodnocení zcela beze známek či jak rozptýlit nervozitu rodičů, když jdou na triádu místo rodičovské schůzky prvně v životě.

„Zpočátku jsem jim pomáhala si to zažít, teď už zvládají vyřešit většinu konfliktů sami,“

Velkou pozornost si získalo promítané video s ukázkou možného vedení tripartity a došlo i na sdílení příkladů dobré praxe – například Iva Michalová ze ZŠ Uhlířské Janovice kolegům popisovala, jak letos nově zkouší tripartity v přípravné třídě. A sdílely se i tipy mimo samotné triády, účastnice zaujalo například „pravidlo tří“, tedy zásada, že když žák něco neví, smí vstát a jít se zeptat tří kamarádů ze třídy. A teprve, když potom pořád neví, se jde zeptat učitele. „Značně tak ubylo dotazů na mě,“ směje se lektorka Burešová. Vyzkoušet chce prý řada učitelů i řešení konfliktů pomocí „semaforu“. Tylšová doporučila nalepit na zem dva semafory zrcadlově proti sobě. Žáci, kteří spolu mají nějaký spor, si oba stoupnou nejdřív na červenou a dívají se na sebe. Oba popíšou problém, jak ho vidí oni. Pak postoupí na oranžovou a navrhnou řešení, někdy i za pomoci učitele. Pak jdou oba na zelenou a podají si ruce. „Zpočátku jsem jim pomáhala si to zažít, teď už zvládají vyřešit většinu konfliktů sami,“ chválí si lektorka.

Workshop se nesl v příjemné atmosféře. Byť se sešli pedagogové z šesti různých obcí, bylo vidět, že se už řada učitelů nejen z akcí Eduzměny zná, a mají tak v hovoru i sdílení zkušeností na co navázat. Poprvé byli také přizváni učitelé z Kolínska. Ty nově zveme k účasti na metodických centrech a workshopech formativního přístupu do Kutné Hory. Zástupci kolínského regionu se zajímají o Eduzměnu, a i když prozatím nedochází k plnému rozšíření všech aktivit i na Kolínsko, postupně se bude část z nich otevírat i pro ně.

Podrobnější článek o triádách pro vás chystáme. Sledujte náš web.

Picture of Lucie Römer

Lucie Römer

autorka článku