Jak na komunikaci s žáky, která cílí na zvládání učení?

Jak na komunikaci s žáky, která cílí na zvládání učení?

S dětmi komunikujeme nejen slovně každý den, při každém kontaktu, dokonce i tím, když mluvíme s někým jiným a děti nás vidí nebo slyší. Je to velmi křehká záležitost – jednou větou můžeme dětem na dlouhá léta nebo celý život zavřít celou oblast, nebo jim naopak otevřít do té doby netušené možnosti.

Srdečně Vás zveme na setkání metodického centra pro rozvoj moderních didaktických forem, ve kterém cílíme na dovednosti učitelů, které stojí nad obsahem výuky. V nadcházejícím modulu se zaměříme na komunikaci, která děti podporuje, vede k rozvoji, učení a orientaci na zvládání problémů. Metodické centrum je vhodné pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií a napříč předměty, které spojuje chuť dělat svou práci ještě lépe.

Do konce školního roku proběhnou tři setkání:

  1. Setkání formou prožitkového učení  – v roli žáků si zažijete lekci zaměřenou na rozvoj určité dovednosti, kterou budete společně reflektovat jako metodický postup a následně společně plánovat využití v hodinách.
  2. Setkání ve třídě – pozorování, reflektovaná návštěva hodiny –  kterou jeden z účastníků se svou třídou připraví. Z bezpečné reflexe po skončení hodiny vyplynou další příležitosti pro společné učení všech.
  3. Reflektivní setkání – ohlédnutí se za plánovanými a realizovanými aktivitami, vytěžení posunů a užitků pro další učení


Programem Vás budou provázet oblíbené lektorky Kateřina Záhubská a Kateřina Adami.
Termíny setkání: 17. dubna, 29. května, 19. června.

Více informací najdete u koordinátorky práce s učiteli Ivy Vopěnkové na tel.: 723 513 801. Účast je zdarma.

Fotka z otevřené lekce z 22. 11., ZŠ Kamenná stezka, 2. ročník, třídní uč. Petra Novotná