Učitelé kráčí po stezce digitální odvahy

V hybridní učebně základní školy ve Zruči nad Sázavou sedí u iPadů 13 učitelek a učitelů a další tucet jich je připojený přes Google Meet. Na lavicích se kouří z hrnků s kávou a svítí z nich zapnuté obrazovky iPadů, v jejichž využívání ve výuce patří škola k průkopníkům v regionu.

Jsme na sedmém setkání metodického DIGIcentra, které tu za podpory Eduzměny vede zdejší učitelka Gabriela Urbanová. Setkání probíhají hybridní formou, tedy zároveň osobně i online. 

„Mým cílem je dodat učitelům digitální odvahu,“ usmívá se Urbanová, která ve Zruči učí na prvním stupni a informatiku. Ke zjištění toho, čeho se kolegové v digi džungli obávají, zapojila hned na prvním setkání metodu online slovních mraků. Největší nervozitu vyvolávaly iPady, čas, rychlost a neznalost.

Lektorka sama se k digi technologiím ve výuce intenzivněji dostala kvůli covidu. Pomohla jí tehdy hodně kolegyně Hana Nešporová Myslivcová, která na škole digi výuku před pár lety rozjela. Záhy začala za Myslivcovou někdy suplovat. „Chytlo mě to, začala jsem se v digitálních technologiích vzdělávat,“ říká Urbanová. Sleduje tematické facebookové skupiny a letos pojede už počtvrté za sebou na letní školu s iPadem od iŠkolství.cz. Někdy se také radí s kolegou, který rozumí i „střevům“ technologií, jindy s Myslivcovou. 

Po slovních mracích a vysvětlení možností hybridní výuky přišla v DIGIcentru řeč na rozličné funkce e-mailu, na Google Učebnu, základy Canvy, Google Jamboard či tvorbu videí. Urbanová hledá materiály pro iOS i Android a účastníci, kteří přijdou osobně, mají k dispozici k zapůjčení školní iPady.

Umí QR kód stmelit kolektiv?

Dnešním tématem jsou QR kódy, tedy dvourozměrné čárové mobilní kódy, skrývající slova Quick Response (rychlá odezva). To je také hlavním záměrem těchto čtvercových obrazců, které mají předat zašifrovaný obsah co nejrychlejším možným způsobem. Účastníci si jeden takový QR kód hned zkouší načíst, aby se zapsali na dnešní prezenční listinu. 

Následuje brainstorming, kde se s QR kódy setkávají. „Jídelní lístky, odkazy na videa u receptů v kuchařce, platby přes QR kód,“ zaznívá. Urbanová jim ukazuje růžový QR kód s rámečkem Happy Birthday, který skrývá pozvánku na narozeninovou oslavu. 

Pak si učitelé zkouší vymalovat QR kód – středová část obrazce má místo černých a bílých čtverečků mřížku s různými čísly. Účastníci mají vyřešit několik otázek a svoje odpovědi zanést do šablony tak, že vymalují políčka s příslušnými číslicemi. Pokud odpoví správně, vznikne plnohodnotný QR kód. „Je to skvělé třeba pro krátké kvízy. Nemusíte vy ani děti kontrolovat správnost jednotlivých odpovědí – jestli se trefili, pozná každý na jedno kliknutí,“ vysvětluje Urbanová. Buď se QR kód načte, nebo ne.

Učitelé si vše sami zkoušejí a ptají se třeba, jak dlouho taková aktivita dětem trvá, zda jde úkol splnit i malováním tužkou či na co se to dá využít. 

Následuje část věnovaná generování různě složitých QR kódů. Lektorka sdílí aplikace QR generator, Cs.qrcodechimp.com a Me-qr.com a upozorňuje, které jsou zdarma, které ne a která dělá nejrafinovanější grafiku. Všichni si zkouší vytvořit QR kód v různých barvách se srdíčky místo čtverečků, vložit do něj logo, zarámovat ho. A pak i vytvořit si vlastní QR kód na vyplnění, jak před chvílí zažili, v aplikaci Mal-den-coce.de. Ta je v němčině, a tak přijde řeč i na automatické překlady zahraničních webů. 

Fyzikář a učitel informatiky Vladimír Nulíček je na iPadu jako doma, od doby covidu prý do výuky například rád zařazuje iPady třeba s výukovou aplikací VividBooks. A těší se, že použije i QR kód. „Třeba pro zpestření ho nechám žáky vybarvit, můžu připravit otázky typu, jaké je správné znění Ohmova zákona,“ plánuje. „Nebo by mě bavilo připravit jim skupinovou práci a rozmístit jim QR kódy po škole,“ přemýšlí, jak nechá žáky kódy hledat a soutěžit, která skupina správně vyřeší úkoly nejrychleji. „Mohlo by to být fajn i pro stmelení kolektivu,“ dodává Nulíček, který je i třídním učitelem. 

„Učím prvňáčky, zatím jsme toho zas tak moc nepoužili,“ komentuje DIGIcentrum další jeho pravidelná návštěvnice Eliška Svobodová Králová. „Ráda ale vzpomínám na hodinu Canvy, naučila jsem se v ní dělat pohlednice, což se mi pak hodilo doma.“ Ivana, učitelka dějepisu, ZSV a českého jazyka (příjmení si nepřála zveřejnit), prý ve výuce už využila slovní mraky či informace o Google formulářích. „A nejvíc mi pomohlo, že jsem se naučila pracovat s Google Učebnou – teď tam mají děti veškeré online materiály a když třeba chybí, snadno si látku doplní,“ pokyvuje.

Bezpečné prostředí

DIGIcentrum je zaměřené hlavně na učitele. „Kdyby zájem projevil někdo z rodičů, je možné se domluvit, ale prioritou je pro mě bezpečné prostředí pro pedagogy,“ říká Urbanová s tím, že ze stejného důvodu z DIGIcentra nedělají žádné nahrávané záznamy. „Přišly sem i učitelky, které neměly nikdy dříve iPad v ruce, je pro mě důležité, aby se nebály na cokoliv zeptat.“ Fyzicky chodí většinou účastníci ze zručské základky, ale online bývají i učitelé z Prahy, Českých Budějovic, Vlašimi či Červených Janovic. Ve Zruči nad Sázavou zároveň nadále probíhá i kolegiální sdílení nazvané Mobilní zařízení ve výuce, které cca jednou za šest týdnů svolává Hana Nešporová Myslivcová. 

Většina účastníků, kteří jsou offline, se dobře zná, třídou létají různé vtípky, jedna z účastnic se třeba ptá, jestli „umí QRko i zpívat?“, jiné si záměrně posílají QR kódy s odkazem na bláznivé halloweenské kostýmy. 

Na setkání se připojuje také Petra Prošková, ředitelka Elixíru do škol, který DIGIcentrum pořádá a je obsahovým partnerem Eduzměny. Oznamuje, že její organizace, která provozuje 68 center po celé republice (v Kutné Hoře např. provozuje centrum fyzikální), nově zavádí poplatek 1 900 Kč za roční účast ve svých programech. „Do roku 2025, kdy v regionu působí Eduzměna, za vás nadační fond ale tuto částku převezme,“ dodává. 

Závěrem se Urbanová kolegů ptá, co si ze setkání odnáší do svých hodin, co jim vyhovovalo a co by potřebovali jinak. Účastníci chválí lektorčin individuální přístup a že si mohli vše hned vyzkoušet. 

Příště, 17. dubna, si budou „hrát“ s Blueboty, potom je čeká téma „Digi v přírodních vědách/kódování a šifrování napříč předměty“ a „Ne/bezpečí na internetu“. Urbanová zároveň průběžně sbírá tipy na témata na další školní rok. 

Dnešní skupina pomalu vypíná iPady a každý si po sobě umyje hrneček. A s sebou domů si nese dalšího splněného bobříka.

Picture of Lucie Römer

Lucie Römer

autorka textu

Videoreportáž z DIGIcentra ve Zruči nad Sázavou: