Učitelé prvního stupně se rozvíjeli v přístupu k integrované výuce

23. září se v Barvířově domě v Kutné Hoře sešli učitelé prvního stupně se zástupci pracovní skupiny Učitelé z Eduzměny.

Tématem bylo podnětné učební prostředí v rámci integrované tematické výuky*.

Zúčastnilo se 18 učitelů. Jsme moc rádi, že projevili svůj zájem, byli aktivní zapojili se do všech činnosti, měli hodně otázek, ale zároveň byli ochotni sdílet své zkušenosti.

Všichni odešli s osobní výzvou k podnětnému prostředí, které podporuje děti v učení a na příště mohou dorazit s důkazem nebo komentářem ke své výzvě. 

Jsme moc rádi, že setkání vedly uznávané osobnosti v oboru, které mají co předat: Barbora Heřmanová (letošní vítězka Global teacher prize ČR) a Kamila Burešová (semifinalistku Global teacher prize ČR).  

Toto bylo první ze série setkání a na další je možné se přihlásit.

Pozvánka na další termíny metodických setkání pro učitele prvního stupně zde:

*Co je integrovaná výuka?

„V integrované výuce se učitel snaží propojovat předměty, učí v souvislostech, poukazuje na vztahy mezi ději kolem nás, vychází z okolní reality, která se také přeci nedělí na jednotlivé předměty.“

Iveta Pasáková, ředitelka ředitelka Step by Step ČR, obsahového partnera Eduzměny.