Tři setkání odpíchla start nového školního roku

1. Setkání průvodců škol projektu Eduzměna Kutnohorsko

Průvodci škol – ti, kdo podporují a pomáhají rozvíjet školy zapojené do programu Eduzměny. Ti, kteří je budou provázet realizací plánů rozvoje, které si školy sami připravily v minulém školním roce. Setkali se 7. září v Barvířově dom na prvním oficiální schůzce při příležitosti začátku roku. Někteří z nich už se školami spolupracují od prázdnin, jiní se s vedením škol seznámí v září.

Ve školním roce 2020/21 na všech školách proběhla rozsáhlá analýza tzv. „mapování“. Ve spolupráci s Eduzměnou analyzovaly školy své potřeby, svá místa, kde cítí slabiny nebo naopak potenciál a chtějí je rozvíjet. 42 mapovačů předalo školy 12 průvodcům na konci června 2021 a ti na ně nyní navazují. Rádi bychom vám naše průvodce představili blíže v nějakém příštím článku, protože jde o velmi zajímavé osobnosti – lidi, kteří mají velké zkušenosti z oblasti formálního i neformálního vzdělávání, rozvoje škol a pedagogických týmu.

Během schůzky se průvodci znovu potkali s vedením Eduzměny, ladili se společně ve vizi, hodnotách Eduzměny a jak je přenášet do praxe. Mluvili o praktických problémech škol a jejich rozvoje. Pracovali v týmech na téma role průvodce a jeho kompetence. Těšíme se na další společné setkání průvodců, které se uskuteční 29. září.

2. Setkání ředitelů škol s Eduzměnou - pracovní skupina

21. září se sešla pracovní skupina, která sdružuje ředitele škol zapojených na Kutnohorsku do Eduzměny (tj. všech základních, středních a kromě několika málo i všech mateřských škol). 23 ředitelů nebo jejich zástupců si udělalo čast na toto setkání.

V programu se objevila tato témata:
  • informace o podpoře Eduzměny ředitelům pro tento rok
  • vzájemné sdílení zkušeností z rozjezdu nového školního roku
  • seznámení s teorií “Kmenových vůdců” jako příležitost pro vedení týmu
  • sdílení informací a plán konkrétních kroků podpory týmu
  • seznámení s nástrojem Pedagogický lídr a naplánování vlastního rozvoje s jeho pomocí
  • reflexe setkání, očekávání a potřeby pro další setkání

3. Setkání odborné rady Nadačního fondu Eduzměna

13. září 2021 Odborná rada Nadačního fondu Eduzměna se sešla na pravidelném setkání tentokrát v Barvířově domě (sídle Eduzměny Kutnohorsko) v Kutné Hoře.

Setkání ředitelů popsané členkou pracovní skupiny „Ředitelé“ Lenkou Volfovou:

Mrazivo hřejivé setkání v kapli (nadpis z Pepova shrnutí :))
Temná, chladná atmosféra kaple rozhodně nebránila budování vřelých vztahů mezi zúčastněnými
členy vedení škol. Možná až moc poetická slova na úvod, ale když den trávíte na zámku, tak nějak to k tomu svádí.
Pokud budu ale věcnější, jednalo se o druhé prezenční pracovní setkání pro členy vedení škol v rámci Eduzměny.

Na programu bylo sdílení, společná tvorba i individuální zamyšlení. Kdo by se ale obával nudné práce u stolů, hned ho vyvedu z omylu. Po pauze jste se sice s kávou v ruce mohli často zabalit do deky a věnovat se připravené práci. Stejně tak jste se ale ve stejné chvíli mohli stát i součástí „kmene“, jehož jedinou rozlišovací vlastností od kmene druhého byl specifický popěvek. Než si uvědomíte, čeho jste součástí, jdou naproti sobě dvě skupiny členů vedení škol, ano, zúčastněných ředitelů a zástupců, kteří v jednu chvíli sborově zpívají zadaný popěvek a v daný okamžik, když se protnou na své cestě, je to pro ně signál, změnit popěvek svůj na ten druhého kmene.


Klíčovým tématem jednání bylo vedení týmu a jak se lépe do tématu dostat než že se stanete jeho součástí? A navíc i po té, co zažijete změnu, jste pořád tým, a to i když „jen zpíváte“. Ono i jen zpívat
může být pro mnohé velká výzva, s tou se zaváděním změny ve škole samozřejmě nesrovnatelná, ale někde se začít musí.

Mohu změnit sebe a tím mohu ovlivnit další.

Jestli si teď říkáte, co že se to tam vlastně dělo. Není lepší než příště přijít a na živo si tyto jedinečné okamžiky zažít. Protože některé zážitky se těžko popisují, zejména když nejste zrovna Jules Verne,
který dokázal popsat i to, co ještě neexistovalo.


Dopolední a odpolední blok pomyslně rozdělila osvěžující prohlídka zámku s podtitulem „Top 5 za dvacet minut“.
S pomocí knihy Zrození kmenového vůdce jsme si přicházeli na to, jak z úspěšných skupin vznikají
skvělé. Identifikovali jsme si role v týmu. Na příkladech diskutovali, jak budovat a udržovat skvělý tým a co všechno proto „leader“ může, resp. měl by, dělat.

Lídrovství je v podpoře, ne v řízení.

Na začátku prosince nás čeká setkání další a s ním i další téma. Na týmovost ale nezapomeneme, a to nejen v rámci pedagogických týmů, ale právě i v rámci celého Kutnohorska. Protože věříme, že i členové vedení škol budou jednou tvořit opravdový tým a jak jsme se na setkání naučili, nejde jen o to tým sestavit, ale i starat se o něj, rozvíjet ho a podporovat jeho členy.