Zveme vás na metodická setkání pro integrovanou tematickou výuku 1. stupně ZŠ

Zveme pedagogy 1. stupně na setkání metodického centra zaměřeného na integrovanou tematickou výuku (ITV).
 
Téma vybrali sami pedagogové na základě svých potřeb.
 
Je nám velkou ctí, že jako lektorky můžeme přivítat Mgr. Barboru Heřmanovou (letošní vítězku Global teacher prize ČR) a Mgr. Kamilu Burešovou (semifinalistku GTP ČR). 
 
Série setkání začíná ve čtvrtek 23. 9.  v Centru regionální podpory vzdělávání v Barvířově domě v Kutné Hoře (ul. Bartolomějská 221). 
 
Doporučujeme absolvovat celý cyklus, je však možné přijít i na jedno setkání. 

Pro účast je nutná registrace. Kapacita je omezena. Registrační formulář naleznete zde.

Účast na setkáních je zdarma.

Každé setkání je zaměřeno na jednu ze složek Integrované tematické výuky (ITV). Obsah každého setkání je rozdělen vždy do dvou bloků. 

  • V 1. bloku vyhodnotíme, co jsme v praxi z předešlého setkání zavedli, na co jsme narazili a co je třeba ošetřit, budeme sdílet a vzájemně se učit z konkrétních materiálů nebo zkušeností od účastníků z jejich praxe.
  • V 2. bloku se zaměříme na novou složku ITV (konkrétní ukázky ze tříd lektorů, vlastní prožitek) a naplánujeme, jak danou složku zavést nebo podpořit v našich třídách. 

Témata metodických setkání:

23. 9. 2021 (15 – 17 hod)
1. setkání – Výuka v podnětném prostředí
Jaké prostředí může podpořit ITV?
-plánování dle teorie typů inteligencí našich žáků
-podnětné prostředí ve třídě

4. 11. 2021 (15 – 17 hod)
2. setkání – Atmosféra důvěry ve třídě
Jak podpořit prostředí důvěry ve třídě?
-práce s pravidly třídy
-diskuzní kruhy

16. 12. 2021 (15 – 17 hod)
3. setkání – Aplikační úkoly s možností výběru
-výukové cíle
-kritéria hodnocení

10. 2. 2022 (15 – 17 hod)

4. setkání – Zpětná vazba a reflexe
-ukázky reflexí
-písemná zpětná vazba, okamžitá zpětná vazba

24. 3. 2022 (15 – 17 hod)
5. setkání – Smysluplný obsah s cílem propojit více předmětů
-týdenní plány
-ukázka konkrétního dne ve třídě s tématem, které se odráží ve všech předmětech

5. 5. 2021 (15 – 17 hod)
6. setkání – Spolupráce
-možnosti spolupráce v ITV, role, dělení do skupin
-kooperativní úkol na vlastní kůži

16. 6. 2022 (15 – 17 hod)
7. setkání – Ohlédnutí za školním rokem s ITV
-reflexe uplynulého
-silné stránky v mé ITV
-nové možnosti vzájemné podpory účastníků a jejich škol v tématu ITV

Lektorky:

Mgr. Kamila Burešová

Vystudovala učitelství pro 1. stupně ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako učitelka a metodička 1. stupně na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově. S organizací Step by Step ČR spolupracuje na přípravě Dnů s programem Začít spolu. Věnuje se kolegiální podpoře, mentorské a lektorské činnosti s cílem zavádění programu Začít spolu na ZŠ. Za jednu z nejpřirozenějších otázek považuje: „Proč?“ Otázku, která nás provází po celý život. Stejně tak, učení, které je jeho přirozenou součástí. Pro své žáky se snaží vytvářet prostředí, které podněcuje, učí děti se ptát a dávat si věci do souvislostí.

Mgr. Barbora Heřmanová

Vystudovala Ped. fakultu MU v Brně, obor speciální pedagogika. Pracuje v ZŠ Mozaika, kde od roku 2006 aplikuje program Začít spolu. Působí také jako školní speciální pedagog, mentor a lektor např. témat individualizace, práce s chybou, formativního hodnocení. Program Začít spolu ji oslovil možností volby, spoluprací a propojením učebních témat s životem. Na procesu vzdělávání ji fascinuje společné tvoření vzdělávací cesty, která vede žáky k odpovědnosti za vlastní učení.