Změňme společně, jak u nás učíme

Dnešní škola nepřipravuje děti na budoucnost. Většina nemá šanci být ve škole aktivní a nerozvíjí se tak, jak by mohla. To má dopad nejen na ně, ale i na ekonomiku a budoucnost celé společnosti. Znát kvanta informací nestačí, je důležité umět je použít, pěstovat dobré vztahy a kritické myšlení, upozorňujeme v našem spotu, kterým spouštíme svou kampaň. Jejím cílem je zapojit širokou veřejnost do změny učení.

 

Kampaň odstartovala videospotem, který je šířen především přes sociální sítě. 

Pokračovat bude aktivitami v pilotním regionu Eduzměny – na Kutnohorsku. Zde se chceme potkávat s veřejností, rodiči i odborníky z oblasti školství a péče o děti.

Chceme vyvolat diskusi o tom, jak má vypadat škola současnosti a s jakými kompetencemi a vědomosti by děti měly odcházet ze škol do života.

Přijďte nám říct, jak učení dětí vnímáte vy:

Proč si myslíme, že je potřeba změnit, jak u nás učíme? Podívejte se na stránky eduzmena.cz, kde najdete hned na titulní straně základní argumenty a informace.