Společně ladíme Eduzměnu v Paběnicích

Koncem února jsme se sešli v prostorách paběnického mlýna se zástupci z Kutnohorska a při společné intenzivní práci ladili projekt Eduzměny. Předně jsme se věnovali reflexi přípravné fáze projektu, protože zpětná vazba a učení se z ní jsou základní principy, na nichž stavíme. 

Klíčovou roli hrálo také plánování dalších kroků. Abychom si dokázali udělat o regionu konkrétnější představu, využili jsme přítomnosti zástupců Kutnohorska. Společně s nimi jsme se blíže podívali na klíčová témata, osobnosti a organizace, s jejichž pomocí bychom dokázali zvýšit povědomí o Eduzměně, jejích cílech a přínosech. Důležitá byla také diskuse, jak do projektu co nejdříve vtáhnout region a jeho klíčové zástupce, abychom dostáli principům kolektivního dopadu a pustili se do společné práce na společně stanovených prioritách. Navrženým řešením je uskutečnit pracovního setkání, kdy se zřizovateli, řediteli, učiteli, rodiči a dalšími osobnostmi z Kutnohorska nastavíme cíle, směr a obsah spolupráce na projektu Eduzměny.