Prezentujeme Eduzměnu médiím v Kutné Hoře

V polovině února jsme se sešli s novináři z Kutnohorska a představili jsme jim záměr Eduzměny. Podpořit nás přišli vedle starosty Kutné Hory také oba místostarostové. Jeden z nich, Vít Šnajdr, k Eduzměně uvádí: „Víme, že jde o běh na dlouhou trať a přestože výsledky našich žáků rozhodně nepatří v celorepublikovém srovnání k nejhorším, chceme to zlepšit. Včetně faktu, že u nás průměrně 4 % žáků nezískají ani základní vzdělání a předčasně odcházejí ze školy. Uvědomujeme si, že jsme v našem úsilí narazili na určitý strop, a proto nám nabídka spolupráce s Eduzměnou dává velký smysl. Chceme, abychom u nás měli šťastné a motivované školáky a aby ze škol vycházeli mladí lidé, kteří budou v životě úspěšní, ať už se rozhodnou pro jakoukoli profesní dráhu.“

V následujících měsících čeká Eduzměnu v regionu přípravná fáze. Bude třeba navázat úzkou spolupráci s místními partnery a společně hledat styčné plochy v tom, co již v regionu funguje a na co je možné v projektu podpory vzdělávání navázat a posunout dál. Partneři z Eduzměny se také podrobněji podívají společně se zástupci zřizovatelů, vedení škol a samotných učitelů na skutečné potřeby v oblasti vzdělávání. A na jejich základě pak společně definujeme konkrétní opatření a aktivity, jimiž se budeme snažit tyto potřeby naplnit. V centru našeho zájmu stojí děti a pro jejich budoucnost stojí zato tuto cestu nastoupit a pustit se do práce.