Kutnohorsko vybráno jako nejvhodnější region pro zvýšení kvality vzdělávání

Nadační fond Eduzměna spustí pětiletý pilotní projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání v kutnohorském regionu. Zaměří se na čtyřicítku místních mateřských, základních a středních škol. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády, zlepšily se v základních gramotnostech, dokázaly řešit problémy a ze školy odcházely připravené na budoucnost.

Kutnohorsko bylo vybráno ze tří „kandidátů“, vedle něj přicházely v úvahu ještě Semilsko a Přešticko v Plzeňském kraji. Všechny tyto regiony prokázaly nadšení pro změnu ve vzdělávání dětí, všechny řeší celou řadu problémů, s nimiž by uvítaly pomoct. U Kutnohorska však zástupci Eduzměny vnímali největší soulad s jeho cíli, velký potenciál pro přenos získaného know-how, ale rovněž ochotu převzít zodpovědnost, chuť vést dialog a spolupracovat napříč všemi skupinami – vedením škol, zřizovateli, učiteli i rodiči.

„V českých školách je spousta zajímavých a inspirativních lidí s moderním přístupem ke vzdělávání. Jako jednotlivci ale nemohou zásadně ovlivnit celý školský systém. Právě Eduzměna chce tyto skvělé iniciativy podpořit, propojit a v rámci pilotu ověřit, jak můžou společně fungovat na jednom území. Následně je cílem ve spolupráci se státní správou pomoci tuto dobrou praxi rozšířit do větší části České republiky,“ uvedla Martina Břeňová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Eduzměna a zároveň ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast, jedné ze čtyř zakládajících nadací NF Eduzměna.