Setkání s neziskovými a volnočasovými organizacemi

V rámci představování se v regionu jsme se sešli také se zástupci neziskových a volnočasových organizací z Kutnohorska. Během inspirativního setkání jsme jim představili možnosti čerpání prostředků z Fondu pro Kutnohorsko a také jsme s nimi mluvili o přípravě Festivalu vzdělávání.

Právě Festival vzdělávání bude jedním z našich prvních společných projektů. Místní organizace mají velkou chuť se do něj zapojit. Vidí za tím totiž příležitost pro další rozvoj komunity v regionu, ale i možnost propojení se zajímavými lidmi či realizaci smysluplné akce.