Setkávání ředitelů škol na Kutnohorsku

Moc nás těší, že se podařilo nastavit pravidelná online setkání ředitelů škol z Kutnohorska. Jednou za dva týdny spolu diskutují o tom, jaké záležitosti právě řeší, a také sdílí, co se u nich ve škole osvědčilo. V rámci bezpečného prostředí, které na těchto „schůzkách“ panuje, se ředitelé nebojí přicházet s podněty a svěřovat se i s tím, co naopak v jejich škole nefunguje.

Během prvních společných setkání jsme například zjistili, že většina ředitelů v regionu čelí stejným výzvám a řeší podobné problémy. Právě toto sdílení zkušeností se ukázalo jako nejdůležitější krok směrem k efektivnímu řešení vyvstalých otázek. 

Ukazuje se také, že těchto virtuálních setkání se účastní více ředitelů, než tomu bylo dříve u běžných osobních setkání organizovaných Místním akčním plánem. Uvažujeme tedy o tom, zda u formátu kratších online schůzek, kterých se bude moct účastnit více zástupců vedení škol, nezůstat i do budoucna. A nedoplnit jimi osobní setkání, která se dosud konala čtyřikrát ročně. Pozitivní zprávou také je, že k online sdílení vedení základních škol se přidalo i vedení některých středních škol a scházet se začaly také ředitelky mateřinek. 

Školení pedagogů v online nástrojích

Na jednom z prvních online setkání ředitelů kutnohorských škol se ukázalo, že správné nastavení a efektivita online výuky je něco, s čím pedagogické týmy někdy bojují. Jeden z obsahových partnerů Eduzměny – tým Elixíru do škol, pro dva pedagogické sbory z regionu připravil školení, jak používat Google Classroom, aby dokázaly efektivně využívat možnosti, které tato technologie nabízí.