Pozvánka na webinář: Nástroje pro včasnou identifikaci ohroženého dítěte

Zveme vás na on-line setkání:

Představíme nástroje pro včasnou identifikaci ohroženého dítěte na jejichž přípravě spolupracujeme na systémové úrovni s Ministerstvem vnitra, práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví.

Setkání se koná v pondělí 15. listopadu od 14 do 16 hodin.

Tzv. Karty identifikace ohroženého dítěte jsou určeny jednotlivým cílovým skupinám, které při výkonu své profese přicházejí do kontaktu s dětmi např. učitelé, pracovníci sociálních služeb, lékaři, integrovaný záchranný systém např. policisté či hasiči, a další.

Aby byl nástroj účinný, je třeba zapojit co nejvíce aktérů, kteří mohou komplexně pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám, a současně mohou snížit zátěž kladenou na jednotlivé složky systému při podpoře ohrožených dětí a preventovat negativní jevy s dopady ohrožení spojené.

Setkání se uskuteční on-line a je zdarma. Registrujte se předem na tomto odkazu.

Připojení k setkání přes platformu Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/85417976721