Adaptační kurzy: Nastoupili do nové školy a prožili rok on-line. Teď propast dohánějí.

V září a říjnu jsme podpořili tzv. adaptační programy pro žáky, kteří byli nejvíce znevýhodněni dopadem koronakrize a uzávěrou škol. Uzávěra a z ní vyplývající izolace je pro ně totiž handicapem v dalším vzdělávání.

Žáci, kteří svůj první “vstupní” nebo “přechodový” rok ve škole strávili převážně v on-line výuce neměli příliš šancí zvyknout nový prostor v širším slova smyslu, přijmout ho za svůj, pochopit procesy ve škole, navázat sociální vazby s vrstevníky i pedagogy. Ve zkratce “adaptovat se”.

„V rámci Eduzměny věříme, že je důležité rozvíjet vztahy a bezpečné prostředí, ve kterém se učení odehrává. S tím souvisí jak stav žáků, tak samozřejmě i pracovníků ve škole. Pandemie významným způsobem zasáhla do životů všech a víme, že psychologové začali hlásit nárůst problémů,“ vysvětloval Zdeněk Slejška ve svém komentáři k průzkumu duševní pohody, emocionálního rozpoložení žáků a fyzického a duševního zdraví žáků.*
Zdeněk Slejška
ředitel Nadačního fondu Eduzměna

Ve snaze jim pomoci vyvolala Eduzměna spolupráci se školami a odborníky a podpořila tzv. adaptační programy. Byly určeny pro ročníky nejvíce “poškozené” korona-karanténou tj. druhé, šesté třídy ZŠ, sekundy gymnázií a 2. ročníky středních škol. Své žáky doprovázel vždy pedagog a pedagogicko-psychologický poradce školy.

"Z našeho Fondu pro Kutnohorsko jsme hradili celé programy, lektory a odborníky. Rodiče dětí se podíleli zaplacením stravy, ubytování a jízdného. Pokud se ale někde objevila sociálně slabá rodina, pomohli jsme i tam a uhradili všechny náklady."
Kamila Drtilová
manažerka Eduzměny Kutnohorsko

Děti a dospívající díky tomu strávili prodloužený víkend pod vedením zkušených lektorů Prázdninové školy Lipnice a odborníků z týmů Duševního zdraví pro děti. Společně strávený čas s lehkostí a pod vedením odborníků pomáhal odstranit bloky, seznámit se a otevřít komunikaci. Metodou zážitkové pedagogiky se děti lépe poznají, učí se spolupracovat při řešení náročnějších problémů, domluvit se i respektovat názor druhého.

„Základním pravidlem zážitkové pedagogiky je to, že zážitek nemá smysl v sobě samém, ale slouží jako prostředek k rozvoji, výchově a vzdělávání.”

Některé děti si zatím nedokázaly vytvořit žádné vztahy s ostatními. Zpravidla jde o děti, které mají komplikovanou povahu nebo jsou jinak znevýhodněné, a vytváření vztahů je pro ně problematické i bez situace, kterou nám přinesla epidemie. A ta kvalitu soužití dětí skutečně velmi poznamenala. Na začátku školního roku začaly v kolektivu vznikat nějaké vztahy, ale po měsíci a půl už děti musely zůstat doma,” vypráví o situaci ve třídě a o společném prožívání loňského roku třídní učitel Petr Černý ze Základní škola Kamenná stezka.

V rámci programu byly podpořeny adaptační kurzy pro školy: Základní škola Zruč nad Sázavou, Základní škola Církvice, Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora, Základní škola Žižkov Kutná Hora, Základní škola Jana Palacha, Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Základní škola Hůrka Kutná Hora.