Je dobré podezírat všechny děti, že jsou nadané – záznam debaty

Nabízíme vám pár zajímavostí a záznam debaty na téma práce s nadanými dětmi, kterou jsme uspořádali 19. října 2021 ve Zruči nad Sázavou.
„Je dobré podezřívat všechny děti, že jsou nadané. Když nadání rozpoznáme, můžeme dítě dále rozvíjet. Děti „postižené“ nadáním mají více černobílé vnímání a na sebe vysoké nároky, jsou velmi zranitelné. Pokud mají štěstí, že v životě potkají mentora, který se jim dokáže věnovat, obrovsky se to společnosti vrací. U dětí, které nedokáží uplatnit svůj intelekt, dochází velmi rychle k frustraci.“
Dana Havlová
pedagožka, dlouhodobě se věnuje vyhledávání nadaných dětí a jejich podpoře, spoluautorkou testů fluidního intelektu pro děti MITCH a MITCH mini
Debata o tom, jak důležité je rozeznat a naplno rozvíjet potenciál každého dítěte, včetně těch mimořádně nadaných následovala po předpremiéře osmého dílu Ochránce České televize. A jak neméně důležité je ve škole vytvářet bezpečné prostředí pro všechny.

Klikněte pro shlédnutí seriálu na iVysílání ČT.

Debata o nadaných dětech, Zruč n. Sázavou (19. 10. 2021):

„Pokud dokážeme téma individuality uchopit, děti se nebudou muset učit vše a ve stejnou chvíli a ve stejném měřítku. Mým úkolem coby ředitelky základní školy je přesvědčit učitele, aby o tom přemýšleli. A také rodiče, protože oni někdy hodně tlačí na výkon a pak jsou z toho všichni ve stresu.“
Ivana Stará
ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou
Debaty se zúčastnili:
 • Tomáš Feřtek
  dramaturg a scenárista, spoluzakladatel informačního centra o vzdělávání EDUin,
  spoluautor scénáře seriálu Ochránce
 • Klára Laurenčíková
  pedagožka a předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání,
  působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a začleňování znevýhodněných skupin
  obyvatelstva do většinové společnosti
 • Dana Havlová
  pedagožka, dlouhodobě se věnuje vyhledávání nadaných dětí a jejich podpoře, spoluautorkou testů fluidního intelektu pro děti MITCH a MITCH mini
 • Ivana Stará
  ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou, věnuje se rozvoji žáků v oblasti komunikačních
  kompetencí v anglickém jazyce
 • Debatou provází Lucie Plešková, z Nadačního fondu Eduzměna, zástupkyně ředitele a vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti.