O programu: Otevíráme dveře kolegiální podpoře Hledáme pedagogy – lídry

Chcete podporovat rozvoj pedagogického světa kolem sebe (ve své třídě, ve svém kabinetě, ve sborovně, ve své škole nebo v dalších školách ve svém regionu)?

 • Hledáte, jak se ve své roli pedagoga dál rozvíjet a posouvat?  
 • Je pro vás důležité setkávat se a společně se učit s podobně naladěnými a smýšlejícími kolegy?  
 • Věříte, že se vyplatí ve školách zaměřovat pozornost na aktivizaci žáků, zlepšování vztahů a věnovat čas reflexi?  
 • Zajímá vás např.: konstruktivistické učení, formativní přístup, metody aktivního učení…?  
 • Láká vás profesní cesta uvádějícího učitele, mentora, lektora nebo průvodce ve školách?  
 • Máte chuť podporovat jednotlivce, týmy učitelů ve své škole, případně komunity ve svém regionu?   

Program Otevíráme dveře kolegiální podpoře může být právě pro vás.

 • 1. běh odstartoval na podzim 2022 a nyní pokračuje druhým rokem.
 • 2. běh začal na podzim 2023.
1. rok
mentorský a lektorský kurz (v rozsahu 80 hodin) + možnost zahraniční stáže v Nizozemsku
2. rok
kurz pro průvodce na školách (v rozsahu 80 hodin) + možnost průvodcovské praxe na školách
3. rok
program na míru dle individuálních a skupinových potřeb
Previous slide
Next slide

Co se mimo jiné naučíte:

1. rok 

 • zvědomovat a posilovat své silné učitelské stránky a hledat možnosti, jak z nich vytěžit užitek pro ostatní
 • vytvářet bezpečné prostředí pro komunikaci a učení dětí i dospělých
 • klást účinné otevřené otázky, které nejsou ohrožující a pomáhají řešit i náročné situace
 • dávat rozvojovou zpětnou vazbu, která pomůže ostatním růst
 1.  

2. rok

 • porozumět různým rolím průvodce na škole a jejich hranicím 
 • vytvářet plány osobního pedagogického rozvoje a plány rozvoje školy 
 • mířit v rozvoji školy na práci s vizí školy, kulturou učící se organizace a zvyšování dopadu výuky na žáky
 • využívat Badatelský cyklus profesního učení H. Timperleyové
 • rozvíjet prvky školní kultury a využívat tipy na její posun
 1.  

3. rok

 • plánovat a realizovat svůj profesní rozvoj
 • spolupracovat s ostatními aktéry regionálního vzdělávání
 • společně se učit v rámci pravidelných reflektivních setkání
 • budovat, rozvíjet a sdílet vlastní mentorskou, lektorskou,
  a popřípadě průvodcovskou praxi

Po celou dobu trvání programu je k dispozici mentorská podpora.

Budeme se těšit na společné setkání a učení, pracovní skupina Učitelé projektu Eduzměna Kutnohorsko a obsahový partner Eduzměny JOB – spolek pro inovace.