Jak vybrat zlatou rybku? Proběhl jedinečný workshop o konkurzech na ředitele škol

14. února se v Dačického domě sešlo jedenáct zástupců obcí na semináři věnovaném konkurzům na ředitele škol. Ty totiž na Kutnohorsku čekají do konce léta nejméně osm škol, což s sebou nese jisté úskalí. „Znamená to, že vy všichni budete v tom malém rybníku lovit ty samé rybičky,“ řekl lektor setkání Miroslav Hřebecký, programový ředitel společnosti EDUin.

Workshop pořádaný ve spolupráci města Kutná Hora, Eduzměny a EDUinu se zaměřil na to, jak nalákat, vybrat a udržet si dobrého ředitele školy. „To vědomí, že to celé dělá kvůli dětem, a nadšení by z něj mělo sálat jak z jaderného reaktoru, aby jím dokázal nakazit i ostatní,“ ujišťoval účastníky Hřebecký.

Několik přítomných se chystalo vyhlásit konkurz, byť jejich ředitel neodchází do důchodu. „Ředitelé opravdu nejsou, jste si jisti, že to pak bude lepší?“ varoval je lektor. „I ne úplně ideální stav, ale s někým, kdo školu uřídí, je lepší než prázdný trůn,“ dodal.  

Zazněly i konkrétní tipy, jak poznat, že je škola dobrá. Kromě jejího hodnocení ředitelem či vlastního hodnocení školy například formou dotazníku mezi učiteli, dětmi a rodiči zmínil kritéria kvalitní školy stanovená Českou školní inspekcí či možnost zadat hodnocení zřizovatelem. „Pedagogické fakulty mají čerstvě definované, jak má vypadat kvalitní absolvent. Stát ale nemá standard kvality ředitele ani školy a jediné, co máme, jsou kritéria vycházející z modelu Kvalitní školy,“ vysvětlil.

Dále zmínil například to, kterými zákony se konkurzy řídí (EDUin se podílel na novele konkurzní vyhlášky). Doporučil zřizovatelům sladit se se svými zastupitelstvy na hlavních bodech, které od své školy oni jako celek očekávají. Padly i tipy, jak konkurz časově rozvrhnout, koho k němu přizvat a na co se kandidátů při konkurzu ptát. Tedy například, podle jakých kritérií si budou vybírat svoje lidi či jak budou organizovat další vzdělávání u pedagogů, které na škole už mají? Protože pokud se ředitel nevěnuje dalšímu vzdělávání, může jeho sbor stěží růst. „Protože tu má každá škola díky Eduzměně svého průvodce, můžete se o tom, jak on vidí toho ředitele, bavit i s nimi. Máte to mnohem lepší než většina starostů, kteří z Kutnohorska nejsou,“ řekl Hřebecký.

Účastníci setkání pak interaktivní formou zkoušeli zformulovat, jaké vlastnosti by podle nich měl ideální ředitel mít. Nejčastěji zaznívala dobrá komunikace s dětmi, rodiči i zřizovatelem. „Koho hledáte? Především pedagogického lídra,“ shrnul Hřebecký s tím, že hlavní metou ředitele by podle něj nemělo být mít v pořádku účetnictví a znát právní normy. „Samozřejmě to nesmí být v nepořádku, ale to může za ředitele zajistit někdo o dvě patra pod ním, ale v čem ho nikdo nezastoupí, je, jaký je lídr,“ řekl. Svá tvrzení podpořil zjištěními České školní inspekce, že by více než polovině škol prospělo „zlepšení stylu pedagogického vedení školy“ a že „přibližně čtvrtina ředitelů nevěnuje podpoře učitelů adekvátní pozornost“.

Protože je ředitelů škol, zejména v regionech, velký nedostatek, doporučil hledat je i v oblastech mimo školství a sdílel tipy, na co je nalákat. Hřebecký apeloval zejména na nastavení podmínek konkurzu co nejúžeji. „Abyste těch rybiček chytili co nejvíce a mohli si vybírat,“ řekl. Doporučil i „lokální PR kampaň“. „Každý kandidát se vás bude ptát, proč končí předchozí ředitel, a bude si to ověřovat třeba v kadeřnictví. Zajděte se raději ostříhat,“ radil s úsměvem. Do hledání nového ředitele doporučil také zapojit všechny kolem školy včetně rodičů a školské rady. 

Hřebecký dále označil jako jednoho z nejdůležitějších členů komise personálního psychologa. „Vybíráte de facto správce několikamilionového rozpočtu, investice do profesionála, který umí kandidáty prověřit u konkurzu, se rozhodně vyplatí,“ řekl.

Celým setkáním prostupovaly intenzivní diskuze a konkrétní dotazy, například jakou kvalifikaci musí mít ze zákona ředitelka MŠ, zda je u konkurzu povinné upřednostnit kandidáta s vyšším vzděláním či jaké sepsání vize kandidátům zadat v době umělé inteligence. (Zde lektor radil ohraničit její text rozsahem do dvou tří stran.) 

„Ulevilo se mi, že se mám na koho obrátit s dotazy,“ ocenila setkání starostka Nepoměřic Markéta Špitálníková. „A otevřelo mi to oči, co vše by měla moje příprava na konkurz zahrnovat,“ dodala. Spokojeností nešetřil ani Ondřej Smoček, starosta Záboří nad Labem, kterého brzy čeká jeho první konkurz ve funkci. „Odnáším si, že je to mnohem komplexnější záležitost, než jsem si do dneška myslel.“ Pochvaloval si, že nasál nejrůznější informace, například o složení komise. „Moc se mi to líbilo, děkuji,“ dodal starosta.

Školy na Kutnohorsku mají zároveň tu výhodu, že mohou v této i dalších oblastech nadále zdarma využívat konzultace právníka v Eduzměně. EDUin také nabízí všem zřizovatelům své know-how v této oblasti v rámci Klubu zřizovatelů. „Nově nastupující ředitelé mají zároveň k dispozici program Lídr školy pro začínající ředitele od NPI,“ připomněla Eliška Pácaltová, koordinátorka spolupráce Eduzměny se zřizovateli.

Picture of Lucie Römer

Lucie Römer

autorka textu