Školní zahrady i park

Zahrada a jakýkoli škole blízký přírodní prostor (les, park, rybník…) mají pro školu, radost dětí z učení obrovský potenciál.

Dávno nemusí jít jen o „Pozemky“, učení se okopávat mrkev a nebo dendrologickou procházku.

Venkovní prostory a zahrady mohou plnit řadu funkcí a je na každé škole, jaké si do nich vnesou: Může to být učení venku, vytváření vztahu dětí k přírodě, prostor pro rozvoj kreativity, zlepšení tělesné kondice, zahrady mohou plnit roli do různé míry otevřeného komunitního místa pro setkávání.

Školám, které chtějí hledat potenciál své zahrady a nebo venkovních prostor nabízíme:

Podporu při vyjasnění očekávání od využití a rozvoje školní zahrady. Do mapování prostoru zapojuje pedagogy, rodiče i děti. Výstupem je sladění představ všech a náměty na další postup. Dle kapacit jsou možné konzultace při postupné realizaci realizaci, financování naplánovaných záměrů. 

Podporu ve směřování výuky ven zohledňující aktuální podmínky dané školy. je společné nakrokování jednotlivých fází a náměty na konkrétní vzdělávací aktivity do blízkého okolí školy.