Jak soustředit pomoc uprchlíkům? Druhá schůzka v Barvířově domě

Jak soustředit pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na Kutnohorsku? Sešli jsme se na další koordinační schůzce, aby pomoc byla efektivní, organizovaná, tam, kde je potřeba a každý dělal především to, co dobře umí.

V sídle Eduzměny Kutnohorsko se sešlo 28 lidí: zástupců města Kutná Hora, školství, sociálních věcí, organizací pomáhající integraci cizinců, volnočasových a vzdělávacích organizací, iniciativ v oblasti rovných příležitostí a péče o duševní zdraví…

Informovali jsme se, kam jsme se za týden od první schůzky posunuli, co je třeba vyřešit, kdo komu předává informace, jaké jsou akutní potřeby, vyhlášené sbírky, jak pomoci školám a ředitelům, ale také starostům obcí Kutnohorska, kam se přistěhovalo více lidí z Ukrajiny najednou atd. Znovu se sejdeme za dva týdny 23. března.

Jsme rádi, že se pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP Kutnohorsko a Eduzměna Kutnohorsko staly platformou, kde je možné centralizovat, zpřehledňovat a propojovat různé druhy pomoci uprchlíkům. Vnímáme, že existence pracovní skupiny a to, že jsme tyto organizace na naší půdě propojovali už dříve, teď hodně společnou koordinaci urychlily.

Organizace zapojené v koordinační schůzce: MAP Kutnohorsko, město Kutná Hora, Dům dětí a mládeže Kutná Hora, Centrum na podporu integrace cizinců Středočeský kraj – Kutná Hora, Povídej, z.s. – Centrum krizové intervence, Oblastní charita Kutná Hora, Prostor plus – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubus, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa / Dítě a kůň, Českobratrská církev evangelická, Křesťanské společenství Kutná Hora, MAS Lípa pro venkov z.s., Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, ČOSIV – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Duševní zdraví pro děti, Český červený kříž, Eduzměna Kutnohorsko.