15 věcí, které potřebujete vědět o uprchlících na Kutnohorsku

Není to vše, co potřebujete vědět o pomoci lidem z Ukrajiny na Kutnohorsku. Ale budete vědět víc:

1

17 organizací spolupracuje na Kutnohorsku na pomoci lidem přicházejícím z Ukrajiny.

2

Sešly 8. 3. se po týdnu, třetí setkání bude 23. března. Platformou jim je pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP Kutnohorsko a Eduzměna Kutnohorsko. Tam navázaly na dosavadní společnou práci s menšinami a to nyní zrychlilo koordinaci.

3

Leták se všemi kontakty pro pomoc s ubytováním, integrací, registrací nových lidí existuje. Šiřte ho dál. Je zde a město Kutná Hora nyní vytváří novější verzi.

4

Každý nový člověk z Ukrajiny musí projít registrací v KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, v GASKU), aby ti lidé nežili bez pomoci a v hrozných podmínkách v nějakém ghettu kdesi na statku.

5

Žádné oblečení, hračky ani potraviny nenoste do KACPU. Kam to nosit? Do haly BIOS – více info zde.

6

Český červený kříž hledá dobrovolníky pro jakkoli dlouhé denní i noční služby v péči o běžence v KACPU. Hlašte se Monice Němečkové na tel. 776 791 649 + více info zde. 

7

Centrum na podporu integrace cizinců má 65 tlumočníků v databázi, ale hledá další. Kontaktujte Michaelu Jindrovou na tel. 770 182 359, pokud můžete pomoci tlumočit v ukrajinštině nebo ruštině. Hlašte se zde.

8

16. března organizuje Eduzměna on-line setkání pro vedení všech MŠ, ZŠ a SŠ z Kutnohorska pro sdílení zkušeností, otázek, nápadů a potřeb spojených s podporou dětí a rodičů z Ukrajiny a jejich zapojení do škol.

9

Do úterý 8. 3. zaregistrovalo KAPCU 600 uprchlíků, na Kutnohorsku jich zůstalo asi 200.

10

Mění se skladba prchajících Ukrajinců. Začínají přijíždět lidé z velmi postižených oblastí, bez rodinných vazeb a zajištěného ubytování nebo práce.

11

Centrum na podporu integrace cizinců se snaží evidovat, kdo z uprchlíků jsou učitelé, aby je mohli zapojit do práce s ukrajinskými dětmi.

12

Oblastní charita Kutná Hora vyhlásila veřejnou finanční sbírku, která je určena k humanitární pomoci lidem, kteří postupně přicházejí do Kutné Hory a okolních obcí. Více Kutnohorský Deník zde.

13

Odbor sociálních věcí města Kutná Hora připravuje informační materiály pro ukrajinské děti o životě v ČR, škole a volnočasových aktivitách na Kutnohorsku.

14

Vznikla facebooková skupina pro pomoc uprchlíkům Kutnohorsko pomáhá Ukrajině.

15

Aktuální informace vždy na portálu města Kutná Hora / Ukrajina zde.

Související: