Eduzměna zřídila fond pro Kutnohorsko

Nadační fond Eduzměna, který na Kutnohorsku spustil projekt s cílem zlepšit místní vzdělávání, zřídil Fond pro Kutnohorsko na pomoc dětem, jejich rodičům i školám v případě, že se po zavedení distanční výuky spojené s aktuální koronavirovou krizí dostali do obtížné situace. Počáteční vklad do fondu ve výši 2 milionů korun věnovaly dvě ze zakládajících nadací NF Eduzměna: Nadační fond Avast a Nadace České Spořitelny do něj přispěly jedním milionem korun.

Žádat o příspěvky z fondu mohou mateřské, základní a střední školy, dětské domovy, neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání či pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami, MAS Kutnohorsko a zřizovatelé škol v obci s rozšířenou působností (ORP) Kutná Hora. Organizace mohou žádat o příspěvky  do výše 50 000 Kč, které využijí na technologické vybavení žáků, podporu komunikace mezi učiteli a žáky či na zajištění vzdálené výuky pro ohrožené skupiny dětí tak, aby se mohly vzdělávat stejně jako jejich vrstevníci. Lze požadovat i vyšší částku, takové případy je ale třeba konzultovat s koordinátorem výzvy.

„Vizí Eduzměny je zajistit rovné šance ve vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na jejich rodinné zázemí. Právě současná krizová situace, kdy jsou žáci při učení odkázáni na pomoc rodičů a moderních technologií, nahrává dalšímu znevýhodnění dětí z ohrožených skupin, jako jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se speciálními vzdělávacími potřebami,  v náhradní rodinné péči či děti cizinců. Právě je chceme z Fondu pro Kutnohorsko podpořit především,“ říká Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna, a dodává: „Z fondu nicméně rádi poskytneme prostředky pro jakékoliv další aktivity, které pomohou nastalou situaci ve vzdělávání řešit a které mají potenciál usnadnit výuku dětí.“

Peníze z fondu tak půjdou například na vybavení pro žáky,  jako jsou notebooky, internetové připojení a jeho instalace, neomezené tarify pro učitele, kteří mnohdy s dětmi a jejich rodinami komunikují ze svých soukromých telefonů, zajištění tlumočníků pro žáky-cizince, terénní podporu pro žáky a jejich rodiny či pomoc při doučování, zajištění učebních pomůcek a poskytnutí konzultací. O podporu lze žádat až do 30. června 2020.

„Rádi bychom podpořili co nejvíce dětí na Kutnohorsku tak, aby byla jejich distanční výuka nejen možná, ale i smysluplná. Současně v této situaci vnímáme příležitost oslovit další potenciální partnery, proto Nadační fond Eduzměna uvítá dary od dalších firem, organizací a filantropů z Kutnohorska,“ říká Kamila Drtilová, regionální manažerka Eduzměny pro Kutnohorsko a zároveň manažerka a koordinátorka MAP Kutnohorsko.

Podrobnější informace o Fondu pro Kutnohorsko včetně odkazu na výzvu a formulář pro podání žádosti naleznete na www.eduzmena.cz/fond-pro-kutnohorsko/.

Eduzměna na Kutnohorsku pomáhá již nyní – například věnovala počítače s internetovým připojením do ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře a další brzy dodá i do jiných škol na Kutnohorsku. Vybavení poskytuje ve spolupráci s projektem Učíme online a dobrovolníky z Česko Digital. Zjišťuje také od rodičů, učitelů i ředitelů, co by jim v současné situaci nejvíce pomohlo a reaguje na to – připravila například tipy pro rodiče, jak se k distanční výuce postavit. Propojuje učitele a ředitele škol v regionu, aby mohli sdílet poznatky z praxe a vzájemně si radit. Školám pak pomáhá s nastavením platformy pro online výuku a poskytuje jim metodickou podporu.

Prezentaci z dnešní tiskové konference si můžete stáhnout zde.