Jak bude vypadat střední článek řízení?

To je téma, které jsme v dubnu otevřeli na online jednání s několika starosty regionu Kutnohorsko. Diskutovali jsme jednak o stávající situaci zřizovatelů škol, ale také o možné podobě středního článku podpory, který v současném vzdělávacím systému citelně schází školám i jejich zřizovatelům.

Šlo o jedno z prvních mezníků spolupráce mezi zřizovateli a týmem Eduzměny s cílem zjistit jejich názory, potřeby a možnosti cesty ke společně sdílenému cíli. Věříme, že budeme moci co nejdříve pokračovat osobními kontakty.